Gyors letöltés

Áttekintés

Az Európai Unió környezeti zaj kezeléséről szóló irányelve

A környezeti zaj elleni küzdelem korántsem megfelelő politikáját, annak hiányosságait ismerte fel az Európai Unió illetékes bizottsága is, amikor 1996. novemberében kibocsátotta a közösségi zajpolitikáról szóló un. "Zöld Könyv"-ét, melyben a megtett intézkedéseket és azok eredményeit tekintették át.

Része volt ennek az intézkedési csomagnak egy olyan keretszabályozás megalkotása is, amely a környezeti zaj kezelésére vonatkozó kötelező előírásokat tartalmazza. Az ezt magába foglaló 2002/49/EK irányelvet 2002. június 25-én fogadták el, kihirdetésére 2002. július 18-án került sor.

Az új szabályozás legfőbb eleme és lényege, hogy első lépésben un. stratégiai zajtérképeket kell készíteniük a tagállamoknak a területükön található, meghatározott kritériumok szerinti. Az irányelv  célja egy olyan közös megközelítési mód meghatározása, amelynek révén elkerülhetők, megelőzhetők vagy csökkenthetők a környezeti zaj okozta káros hatások.

Stratégiai zajtérképek készítése Magyarországon

Magyarország 2004 folyamán a jogrendjébe iktatta a stratégiai zajtérképezésre vonatkozó jogszabályokat, amelyek alapja a fent említett Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, 2002 június 25-i  irányelve a környezeti zajterhelés értékeléséről és kezeléséről (Environmental Noise Directive [END]) volt.

A stratégiai zajtérképezésről szóló 280/2004.(X.20.) Korm. r. 14.§.(1)bek. a) pont alapján kiadott 8002/2005 (V.24.) számú GKM Tájékoztatóba foglalt Miniszteri közlemény tartalmazza a fő közlekedési létesítmények felsorolását. A Közlemény  4.pontja szerint a fő közlekedési létesítmények esetén a stratégiai zajtérkép elkészítésére a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (KTI Nonprofit Kft) kötelezett. A fő közlekedési létesítmények között szerepel többek között minden >6,000,000 jármű/év forgalmat lebonyolító közút.

A jogszabályok lényegében egységes európai módszer kötelező alkalmazását írják elő