LETÖLTÉS

 

A BFNR repülőtér
stratégiai zajtérképek 

Zajterhelés Lden

Zajterhelés Léjjel

Konfliktus Lden

Konfliktus Léjjel

Légi közlekedés (BFNR)

Légi közlekedés zaja

A légi közlekedés okozta zajterhelés szempontjából a zajkibocsátása alapvetően a következő részekből tevődik össze.

Ezek:
a)   a hajtóművek zaja;
b)   aerodinamikai zaj
c)   földi műveletek zaja.

A zajkibocsátás okozta terheltséget elsődlegesen befolyásolják:

  1.    a hajtómű/géptípus sajátosságai;
  2.    a pályagörbék elhelyezkedése;
  3.    indulási leszállási pályameredekség - ez összefügg a szükséges hajtómű-teljesítménnyel is


Felhasznált adatok

A 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet 5.§. szerinti adatszolgáltatás a Budapest Airport, a Légirendészet, valamint a Hungaro Control adat-bázisainak felhasználásával  és ezen szervezetek szakállományának együttműködésével készült.

Pályagörbék geometriai adatait a Hungaro Control, forgalom adatait 2006-ra vonatkozóan a fel-és a leszállási műveletekre a Budapest Airport adta meg

  -   a 3 napszak szerinti bontásban, ezen belül
  -   a 18/1997(X.11) KHvM -KTM rendelet melléklete szerinti repülőgépkategóriákra, ezen belül
  -   az egyes futópályákra, ezen belül
  -   az egyes küszöbökre, ezen belül
  -   a repülési pályákra

a spektrális zajemisszió és repülési profil a német AZB módszer honosításával a KTI Rt Környezetvédelmi és Akusztikai Tagozata által közzétett módszer alapján a 18/1997(X.11) KHvM -KTM rendeletben előírt  normatívák szerint kerültek megadásra


Számítási módszer

A számítás SoundPlan zajtérképező szoftverrel készült. A szoftver rendelkezik a 25/2004 (XII.20.) KvVM rendelet szerinti repülési zajszámítás lehetőségével. Ez a német AZB módszer honosításával a KTI Rt Környezetvédelmi és Akusztikai Tagozata által közzétett módszer alapján a 18/1997(X.11) KHvM -KTM rendeletben előírt


  1. számítási módszer, 
  2. repülőgép kategóriák, valamint
  3. a kategóriákhoz rendelt  normatív repülési adatok alkalmazását jelenti.