Bemutatkozás

Ötven év tapasztalatával a hátunk mögött a közlekedés minden területén dolgozunk, a kerékpárút-tervezéstől kezdve a dunai hajózási projekteken át az országos forgalmi modell készítéséig, a települési tanácsadástól a nemzetközi kutatásig. A legújabb tervezési eljárások szerint mindig fenntartható összközlekedési megoldásokat keresünk, élére állunk a szakmai fejlődést szolgáló kezdeményezéseknek. Ismerjük a komplex mobilitási problémákat, és szívesen nézünk szembe a kihívásokkal. A tények alapján dolgozunk: mérünk, kérdezünk, figyelünk. Jó kapcsolatot alakítunk ki a helyi közösségekkel, felismerjük és elfogadjuk a problémáikat. Eredményeinket szakmai lapokban és tudományos folyóiratokban publikáljuk.

Tevékenységeink

  • Összközlekedési, valamennyi alágazatra, valamint a személyközlekedésre és az árufuvarozásra is kiterjedő kutatási, fejlesztési, innovációs feladatok ellátása
  • Közlekedéspolitikai döntéseket előkészítő kutatások, kormányzati, önkormányzati és vállalati döntések megalapozása
  • A fenntartható mobilitást szolgáló megoldások kidolgozása és alkalmazása, szemléletformálás
  • Mobilitási, közlekedési tervek készítése

I. CRISTAL

 

A Horizont Európa programban 2022 és 2025 között megvalósuló CRISTAL projekt célja a klímaváltozások hatásaival szemben ellenálló és környezetbarát közlekedési infrastruktúra-fejlesztési megoldások kialakítása, különös tekintettel a belvízi utakra. Célja az áru- és személyforgalom nagyobb arányú használatának elősegítése, a szinkromodális összeköttetések és az elérhetőség biztosítása az időjárási/természeti vagy ember által okozott zavarok esetében is. A lengyel Lukasiewicz Kutatási Hálózat Logisztikai és Raktározási Intézete által vezetett konzorcium a Horizont Európa program II. pillérének „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszterébe tartozó HORIZON-CL5-2021-D6-01-09 számú felhívása kapcsán nyerte el a támogatást. A projekt 7 669 983,75 € finanszírozásból valósul meg. A projekt célkitűzése szerint a kidolgozásra váró megoldások segítségével a pilothelyszíneken (Olaszország, Lengyelország, Franciaország) a belvízi árufuvarozás 20%-kal fog növekedni, a vízi utak használhatóságának megbízhatósága 80%-kal magasabb lesz, valamint a vízi közlekedés számára legalább 50%-os rendelkezésre állást biztosít még extrém időjárási körülmények között is. Ha ezen ambiciózus célok kapcsán olyan megoldások születnek, amelyek átültethetők a hazai környezetbe, az fellendülést hozhat a magyarországi logisztikai rendszer zöldítési törekvéseinek, a hajózási szektornak, valamint jelentős mértékben javíthatja a hajózhatósági körülményeket. A projekt az infrastruktúrára és a digitalizációra fókuszál, szem előtt tartva az árufuvarozás és a személyszállítás érdekeit, sajátosságait, továbbá igyekszik implementálni, valamint a lehetséges mértékben előre is mozdítani a „fizikai internet” gyakorlati alkalmazhatóságát. A projektben a KTI partnerként vesz részt, feladata többek között a szakpolitikai irányítási modellre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

A fenntartható mobilitás iránti elkötelezettségünk jegyében a közelmúltban több stratégiai tervezési dokumentumot készítettünk: több város (Kecskemét, Paks, Zirc, Bicske) számára fenntartható városi mobilitási tervet (SUMP), Dunabogdány részére mobilitási koncepciót. Törökbálint Város Önkormányzata számára erre a szaktudásra támaszkodva készítünk 2021-2022 folyamán SUMP-ot. Feltárjuk a jelenlegi mobilitási problémákat, és reális, elérhető célokra alapozva olyan finanszírozható intézkedéseket javaslunk, melyek akár kis léptékű beavatkozással is képesek kézzel fogható eredményt hozni a fenntartható közlekedési rendszer megteremtése érdekében. A SUMP változatos módszereken alapuló, széles körű társadalmi egyeztetésen alapszik.

II. Törökbálinti SUMP

III. Danube Cycle Plans

 

Az Interreg Duna Transznacionális Program keretében 2020 és 2022 között fut az 1,68 millió € összköltségvetésű Danube Cycle Plans projekt, amely kilenc ország együttműködésén alapszik. Magyarországot a Közlekedéstudományi Intézet képviseli, a Miniszterelnökség és az AÖFK támogatásával.

A projekt a nemzeti szakértői munkacsoportokra alapozva a makroregionális szintű gondolkodás mellett nemzeti szinten is igyekszik előmozdítani a kerékpározás ügyét.

Fő hazai tevékenységek: „Települések két keréken” szemléletformáló workshop polgármestereknek; nemzeti szintű BYPAD audit a kerékpározás hazai szakpolitikai eredményeinek értékelésére; „Tekerjünk itthon!” kerékpáros turisztikai konferencia; valamint kerékpáros nagykövetek videókampánya.

Az Európát északtól délig átszelő 7. számú uniós vasúti folyosó (RFC7) fontos eleme a fenntartható árufuvarozásnak. A CORCAP projekt (2019–2022) célja az ehhez a folyosóhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések előnyeinek kihasználása volt. A konzorciumban 5 országot képviselő 10 szervezet működött együtt, elősegítve a hatékony vasúti árufuvarozási környezet kialakítását Közép-Európában. A projekt céljai érdekében a partnerek – köztük a KTI – a jövőbeli beruházásokat támogató kísérleti tevékenységeket, valamint folyosófejlesztési terveket dolgoztak ki, hogy megkönnyítsék a terület- és az infrastruktúra-fejlesztés közötti együttműködést. A projekt az Interreg Central Europe Program keretében valósult meg.

IV. CORCAP

 

V. Budapesti Agglomerációs Vasúti
Stratégia (BAVS)

 

A Kutatóközpont szakembereinek konzorciumi részvételével kidolgozott stratégia fő célja, hogy a következő 20 évre meghatározza a főváros és az ország célkitűzéseinek megfelelő vasútfejlesztési feladatokat. A korábbi eredmények vizsgálatára és a közösségi tervezésre támaszkodó helyzetelemzés alapján meghatároztuk a vasút jövőképét és a stratégia fő céljait, majd azt a vasútüzemeltetési változatot, amely leginkább megfelel a kitűzött céloknak. Ezek elérését biztosítják azok az intézkedések – új menetrend, új kapcsolatok, megállók létesítése –, amelyek következtében a vasút a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet tud vállalni a főváros és környéke személyközlekedésében, miközben az árufuvarozás lebonyolítása is gördülékenyebbé válik.

Kutatóink

Dr. Munkácsy András
központvezető (tudományos főmunkatárs)
Dr. Andrejszki Tamás
osztályvezető (tudományos munkatárs)
Rajna Botond
osztályvezető
Dr. Szander Norina
szenior kutató (tudományos munkatárs)