Bemutatkozás

A Stratégiai és Koordinációs Központ ellátja a közlekedési rendszer egészét lefedő, a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó koordinációs feladatokat. Emellett elvégzi a szakminisztérium feladatainak stratégiai háttértámogatását, ide értve különösen a stratégiai, jogalkotási, szabályozási, irányítási és hatósági feladatokat, az ehhez kapcsolódó kutatások, felmérések koordinálását, hatásvizsgálatok, kodifikációs feladatok elvégzését, útmutatók, módszertanok, a közlekedési rendszer fejlesztésével kapcsolatos koncepciók, követelmények kidolgozását, járművek minősítését, és a kapcsolódó adminisztratív feladatokat.

Tevékenységeink

  • döntés-előkészítő feladatok ellátása a közlekedésért felelős minisztérium stratégiai, jogalkotási, szabályozási feladatai esetében
  • a különböző kutatási területek projektszemléletű bevonása a közlekedésért felelős minisztérium stratégiai, jogalkotási, szabályozási feladatai esetében
  • a Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság szervezeti egységeinél folyó, a közlekedési rendszer egészét lefedő, a vasúti, közúti, vízi és légiközlekedési módokra vonatkozó kutatások, felmérések, adatgyűjtések, közlekedésgazdasági vizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok szakmai koordinációjának támogatása
  • a kutatások eredményeit érintő minőségi utóvizsgálatok támogatása
  • a közlekedési rendszert érintő társadalmi szemléletformáláshoz kapcsolódó vizsgálatok, adatfelvételek, kutatások végzése
  • a Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóságon működő kutatóközpontok bevonásával részvétel biztosítása, koordinálása az EU-s és ENSZ-EGB bizottságokban, valamint az egyéb nemzetközi szakmai szervezetekben (pl. ECTRI, FERSI, IRTAD, CITA, ERTICO, ETSC stb.) a magyar álláspont és érdekek megfelelő szakmai képviselete érdekében
  • nemzetközi és hazai pályázatok felkutatása, a pályázati anyagok kezelése, előkészítése
  • közreműködés a Stratégiai, Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Igazgatóság szervezeti egységeinek munkájához kapcsolódó szakmai rendezvények, események, programok, továbbképzések, konferenciák szervezésében

B-kategóriás jogosítványszerzés vizsgálata

 

B-kategóriás jogosítványszerzés vizsgálata az egészségügyi alkalmasság szempontjából, különös tekintettel az idősekre, krónikus betegekre és fogyatékossággal élő személyekre

A közbeszédben egyre gyakoribb téma a valamilyen szempontból korlátozott vezetői képességekkel rendelkezők jogosítványszerzése. A kutatásban felmértük az ezzel kapcsolatos főbb társadalmi attitűdöket, valamint specifikus almintán az érintett csoportok (idősek, krónikus betegek és fogyatékossággal élők) közlekedési szokásait és jogosítványszerzéssel kapcsolatos elvárásait vizsgáljuk. Emellett szakértői interjúkkal feltérképezzük a közlekedésben való részvétel lehetőségeit és korlátait, valamint a közlekedést segíteni hivatott speciális járművek közlekedésbiztonsági vonatkozásait.

 

A közlekedés területén (beleértve a személy- és áruszállítást is) számos, az iparágat radikálisan átalakító trend figyelhető meg. A személyközlekedés jövőjét olyan innovációk befolyásolják, mint az automatizáció, vagy a megosztáson alapuló gazdasági modellre épülő közlekedési megoldások. A személyközlekedés sajátossága, hogy kilátásait a fogyasztói preferenciák átalakulása is jelentősen formálja, ebből adódóan a társadalomtudományi kutatások kulcsfontosságú feladata a közlekedés változásainak folyamatos elemzése. Az alábbi kutatási projekt célja a személyközlekedés fejlődésével, az innovatív közlekedési megoldásokkal kapcsolatos társadalmi hozzáállás feltárása. A témakörön belül kiemelt hangsúlyt kapna a közlekedésinnovációk (pl. önvezető járművek, megosztott mobilitás, aktuális közlekedésfejlesztési tervek) fenntarthatósági kérdéseinek, valamint a közlekedési kultúra átalakulását befolyásoló tényezőinek elemzése. A kutatás a közlekedéssel összefüggő társadalmi tendenciák rendszeres, negyedévenkénti nyomon követését tenné lehetővé egy ismétlődően felvett kérdőíves kutatás révén. A kulcstémák mellett egy-egy kérdésblokk az aktuális jelenségek vizsgálatára összpontosítana, vagyis azon közlekedési ügyek feltérkepézésére, melyek az adott negyedévben foglalkoztatják a közvéleményt (pl. légi közlekedési járattörlések, közlekedési baleseti tragédiák után felmerülő szabályozási kérdések, innovációkkal, közlekedési intézményekkel kapcsolatos bizalom stb.). A kutatási eredmények ezáltal várhatóan átfogó képet adnak a feltörekvő közlekedésinnovációk társadalmi megítélésének változásairól, valamint az aktuális jelenségek személyközlekedési szokásokra gyakorolt hatásairól.

Közlekedési kérdések negyedéves monitoringja

Kvantitatív adatgyűjtés

 

Képzési hajlandóság felmérése a közlekedési és a kapcsolódó képzések területén – kvantitatív adatgyűjtés

A kutatási projekt célja olyan adatok felvétele a kutatás során, amelyek elemzésén keresztül pontos, számszerűsíthető eredmény várható a hazai lakosság közlekedési képzéseken való részvételi hajlandóságát illetően. Az adatgyűjtés a lakosság széles körű lekérdezését valósítja meg, így biztosítva országosan érvényes és reprezentatív eredményeket.

Kutatóink

Kovács Tamás
központvezető
Dr. Bauer Béla
szenior kutató
Déri András
Déri András
tudományos munkatárs