Bemutatkozás

A Vasúti Közlekedési Kutatóközpont ellátja a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3/B. § (7) bekezdése alapján a 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet 3. §-ában meghatározott, a vasúti közlekedésbiztonságát szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatokat.

Tevékenységeink

 • a vasúti közlekedés biztonságának javításával összefüggő intézkedések, projektek támogatásának szervezése és koordinációja, valamint a közlekedésbiztonsági intézkedésekhez, projektekhez kapcsolódó közérdekű és közcélú tájékoztatás, kommunikáció;
 • a vasúti közlekedésbiztonság és a közlekedés környezeti hatásai szakterületen nemzetközi szerződésekben, európai uniós jogi aktusokban, valamint kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben előírt adatgyűjtések. A jogi szabályozást megalapozó mérések és vizsgálatok, kutatások előkészítése, lebonyolítása; a jogi szabályozást megalapozó szakmai tevékenységgel összefüggő konferenciák, tudományos szakértői fórumok, testületek működtetése. Emellett szakmai-, továbbképzések szervezése, előkészítése, képzési anyagok biztosítása, képzők képzése, új módszerek és tananyagok akkreditálása a képzésekbe, a szervezetek által létrehozott tudásbázis összefogása, fejlesztése – a Képzési és Vizsgáztatási Igazgatósággal együttműködésben;
 • a vasúti járművek közlekedésbiztonságának növelése, valamint a környezet védelme érdekében a forgalomba helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozásokra és vizsgálati eljárásokra, járművizsgálati technológiai fejlesztésére; minta vizsgabázis kialakítására, működtetésére irányuló tudományos kutatások készítése. Pilot projektek szakmai előkészítése, lebonyolítása;
 • a vasúti közlekedés okozta levegő-, zaj- és talajszennyezés csökkentésére irányuló programok kidolgozása, adatgyűjtés, vizsgálatok, kutatások végzése;
 • a vasúti hálózat tervezésével, kiépítésével, fenntartásával kapcsolatos tudományos kutatási előkészítő tevékenységek ellátása, a fejlesztéseket megalapozó szakmai javaslatok, döntés-előkészítő hatáselemzések készítése a közúti biztonság javításával összefüggésben;
 • a vasúti közlekedéssel összefüggő informatikai fejlesztések előkészítése, koordinálása, megvalósítása;
 • a forgalomtechnikai jellegű intézkedések megvalósításához helyszíni tanulmányok készítése; a forgalmi rendet kialakító vasúti, közúti–vasúti jelzések elhelyezésére vonatkozó javaslat készítése; a kapcsolódó területen intézkedési programok előkészítése;
 • a veszélyes áruk vasúti szállításának szakterületén a nemzetközi szerződések, európai uniós jogi aktusok hazai alkalmazásával kapcsolatos kutatások, vizsgálatok végzése;

Vasúti Igazgatási Központi Informatikai rendszer fejlesztése-VIKI 1-2. ütem

 

A projekt célja az európai uniós előírásoknak megfelelő vasúti hatósági feladatok támogatását végző Vasúti Informatikai Rendszer (VIKI) fejlesztése, a rendszer integrálása és üzembe állítása, a rendszer működtetéséhez szükséges hardverkörnyezet beszerzése, továbbá a leszállítandó szoftver és hardver elemekhez kapcsolódó licenszek biztosítása.

A pályainfrastruktúra védelmében a cél egy kísérleti projekt lefolytatása a Közép-Magyarországi régióban. Ennek érdekében olyan rendszer kialakítását tervezzük, amely a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek és eszközök megléte mellett a lehető legnagyobb hatásfokkal (a térbeli lefedettség és a forgalmi teljesítmény szempontjait figyelembe véve) képes létrehozni és kialakítani egy járműazonosítási és tengelysúlymérő rendszert a pályahálózat védelme érdekében a túlterhelt járművekkel szemben.
A kísérleti mintaprojektben 3 helyszínen kerül telepítésre optikai azonosító berendezés és a már meglévő kiválasztott 10 db dinamikus és statikus mérlegek kerülnek egységes hálózatba kötésre. Az előbb felsorolt ezközökön mért adatok a kifejlesztésre kerülő hatósági járműbiztonságot is támogató informatikai rendszerbe kerülnek továbbításra, a társaságok számára pedig a rendszer a túlterhelésre vonatkozóan értesítést tud küldeni. A projekt eredményeként országos kihatású tanulmány készül, mely alapján nagyprojekt indítható.
A tengelysúly-ellenőrzés alapvető célja ennek megfelelően a pályainfrastruktúra védelme. Az ellenőrzés másik célja a balesetek és balesetveszélyes helyzetek csökkentése (pl. kisiklások idő előtti megakadályozása).

Vasúti tengelysúlymérési rendszer (VTSM) projekt

Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása (KEVIFEL)

A projekt részcéljai a következők:

 • Járművek műszaki adatai lekérdezhetőségének, jármű-előéleti nyilvántartás szolgáltató képességének fejlesztése, az ügyfelek jogbiztonságának erősítése, valamint a műszaki vizsgálatokat végzők számára a visszaélések felderítési lehetőségének javítása érdekében.
 • A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok, illetve azok egységes és központosított kezelését, nyilvántartását, valamint lebonyolítását biztosító komplex informatikai megoldás fejlesztése az ügyfeleket nagy számban érintő és jelentős adminisztrációs teherrel járó közlekedési képzési és vizsgáztatási szakterület működésének megújítása érdekében.

A fenti célokra való tekintettel a kiemelt projekt keretében tervezett fejlesztések végrehajtásával a projekt, illetve a közlekedési ágazat az alábbi eredményeket kívánja elérni:

 • Járművek műszaki vizsgáztatásának adatait megjelenítő weboldal készítése és az ÚtON mobilapplikáció továbbfejlesztése, valamint az ezeket kiszolgáló adatbázis létrehozása
 • Adatlekérdezés lehetőségének megteremtése a járművek műszaki vizsgáztatásának adatait kezelő nyilvántartások tekintetében
 • A járművek műszaki vizsgáztatásának adatait kezelő nyilvántartások szolgáltató képességének fejlesztése által az ügyfelek jogbiztonságának növelése, és a műszaki vizsgálatokat végzők számára a visszaélések felderítésének egyszerűsítése

 

 • A közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, nyilvántartását, valamint a vizsgáztatás teljeskörű elektronikus lebonyolítását biztosító szervezet komplex irányítási rendszer megvalósítása és bevezetése
 • A közúti járművezetők, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása eljárásban az elektronikus ügyintézési és kapcsolódó elektronikus fizetési lehetőség megteremtése
 • A közúti járművezetők, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához kapcsolódó ügyfélkiszolgálási folyamatok egységesítése
 • A közúti járművezetők, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához kapcsolódó belső folyamatok egységes informatikai támogatásának megteremtése
 • A közúti járművezetők, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához kapcsolódó nyilvántartások összehangolása
 • A közúti járművezetők, valamint a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatását ellátó, megújult szervezetrendszer funkcionális folyamatainak (gazdálkodási, HR, iratkezelés) korszerűsítése, és az ezeket támogató rendszerek megvalósítása

 

VIKI 3. ütem

 

2021-00058 – Vasúti infrastruktúra felmérése és adatfeltöltése – VIKI 3. ütem

A projekt célja a nemzeti infrastruktúra regiszterhez (VIKI) kapcsolódó adatgyűjtési és adatfeldolgozási, valamint adatbázis-feltöltési feladatok ellátása. A rendszer kialakítása mellett megvalósul a hazai engedélyező hatóság fejlesztése, egy korszerű hatósági ellenőrző rendszer kialakításával.

A projekt olyan adatgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységet tartalmaz, amely egyrészt a meglévő informatikai rendszerekből és hagyományos adatbázisokból, másrészt fizikai értelemben a pályahálózatról gyűjt adatokat. A gyűjtött adatokat tisztítja, validálja, majd az (EU) 2019/777 végrehajtási rendeletnek megfelelő formában lehetővé teszi betöltésüket az ERA RINF rendszerébe.

Munkatársak

Alscher Tamás
Alscher Tamás
szakértő
Berecz Hajnalka
Berecz Hajnalka
vezető projektkoordinátor, projektvezető
Kelemen-Winkler Nikolett
vezető projektkoordinátor
Lóczi Attila
Lóczi Attila
szakértő
Dr. Eiselt György
Dr. Eiselt György
vezető szakértő
Szabóné Fukár Szilvia
Szabóné Fukár Szilvia
vezető projektkoordinátor