Közlemény

Tisztelt Műszaki Vizsgálóállomás Képviselő!

Mint a műszaki vizsgálóállomások auditálásában érintett szervezetet, tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország Kormánya 577/2022. (XII. 23.) Korm. rendeletével – egyebek mellett – módosította a közúti járművek műszaki megvizsgálásához kapcsolódó egyes jogszabályokat a következők szerint.

• A kormányrendelet 3. §-a a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása tekintetében kimondta, hogy:
a 16. § (6) bekezdésében előírt 2022. december 31. határidőt 2023. május 20-ig kell alkalmazni.

• A kormányrendelet 12. §-a a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelet eltérő alkalmazása tekintetében kimondta, hogy:
a 10. §-ban előírt 2022. december 31. határidőt 2023. május 20-ig kell alkalmazni.

• A kormányrendelet 7. §-a a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet eltérő alkalmazása tekintetében kimondta, hogy:
az 5. számú melléklet 1. fejezet 1.0.5. pontjában előírtakat 2022. december 31. határidő helyett 2023. május 20-ig nem kell alkalmazni.

A módosító kormányrendelet a 2022. évi 214. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre, előzőekben említett időpontok hatálybalépése 2022.12.24. napja.

Jelen tájékoztatást a KTI, mint az auditálási tevékenységre kijelölt auditáló szerv adja ki.
Budapest, 2022.12.24.
KTI Nonprofit Kft.