A Menedzsment-támogatási Iroda feladata az ügyvezető mindennapi munkájának támogatása. Ennek érdekében koordinálja a szervezeti egységek szakmai munkáját, az ügyvezető által kijelölt kérdésekben eljár a Társaság szervezeti egységeinek irányába. Ellátja az ügyvezetői szintre érkezett külső megkeresések házon belüli, felelős és határidő kijelölésével történő szignálását, illetve a feladatok teljesítésének utókövetését.

Működteti az ügyvezetői döntés-előkészítő folyamatokat, így feladata az ügyvezető ezen irányú utasítása esetén a kiemelt feladatok összehangolása, stratégiai egyeztetések lefolytatása, a tulajdonosi joggyakorló és a Felügyelőbizottság irányába megküldendő dokumentumok, előterjesztések előzetes véleményezése, a beszámolók, tájékoztatások elkészítésének központi irányítása a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter felé.

Feladata a több szakterületet érintő társasági közös álláspont kialakításának elősegítése és támogatása, a kiemelt szerződések, stratégiai dokumentumok előzetes véleményezése, valamint a stratégiai szempontú részvétel az üzleti tervezésben és a közbeszerzési, beszerzési terv összeállításában.

A Menedzsment-támogatási Iroda tevékenyen részt vesz a Társaság egységes külső és belső kommunikációjának megteremtésében, valamint a Társaság jó hírének kialakítása és megőrzése érdekében.

További szervezeti egységeink