A Belső Ellenőrzés feladata a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. szervezetirányítási és belső kontrollrendszer hatékonyságának fejlesztése.

Az iroda munkatársai a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével kialakított, a felügyelőbizottság és az ügyvezető által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Alapszabály és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzik feladataikat.

A Belső Ellenőrzési Iroda a bizonyosságot adó tevékenységeinek körében elemzi, vizsgálja és értékeli különösen:

 • a belső kontrollrendszer kiépítését, működését, továbbá a jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelőségét, valamint a belső kontrollrendszer működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
 • a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét,
 • a stratégiai és operatív döntések meghozatalát,
 • az etikai elvárások és értékek érvényesülésének elősegítését,
 • a hatékony szervezeti teljesítménymenedzsmentet és a számon kérhetőség biztosítását.

A Belső Ellenőrzési Iroda a tanácsadó tevékenysége keretében ellátható feladatai lehetnek különösen:

 • Társaság ügyvezetőjének támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, és azok kockázatának becslése útján,
 • a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való észszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra vonatkozó tanácsadás biztosítása,
 • a Társaság ügyvezetője részére szakértői támogatás nyújtása a kockázatok és a szervezeti integritást sértő események kezelése, továbbá a teljesítménymenedzsmentre vonatkozó rendszerek kialakítása, azok folyamatos továbbfejlesztése érdekében,
 • tanácsadás biztosítása a szervezeti struktúrák racionalizálása, és a változásmenedzsment területe vonatkozásában,
 • konzultáció, tanácsadás biztosítása a Társaság ügyvezetője részére,
 • javaslatok megfogalmazása a Társaság működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a Társaság belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.

E-mail cím: ellenorzes@kti.hu

További szervezeti egységeink