Az igazgatóság három szervezeti egységen keresztül látja el feladatait: Pénzügyi Számviteli Iroda, Jövedelem-elszámolási Iroda, Kontrolling Iroda.

A Gazdasági Igazgatóság hatáskörébe tartozik a Társaság vezetői kontrolling rendszerének kialakítása, és működtetése, a gazdálkodásához kapcsolódó feladatok ellátása, a tervezés, a pénzügyi és számviteli nyilvántartások vezetése, az éves beszámoló, az éves konszolidált beszámoló összeállítása, a beszámolási rendszer vezetése, a bérszámfejtés, valamint az adó- és járulékbevallások és egyéb adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása.

Emellett a Gazdasági Igazgatóság felügyeli a Támogatási szerződések/Támogatói okiratok megkötésének folyamatát, illetve koordinálja és végzi a Támogatási szerződések/Támogatói okiratokkal kapcsolatos beszámolók, elszámolások készítését, támogató részére történő benyújtását.

További szervezeti egységeink