A Jogi Iroda a Társaság tevékenységének jogi megfelelőségéről, a jogszabályoknak és belső szabályozóknak megfelelő működéséről gondoskodó szervezeti egysége.

Feladata a Társaság működésével, vagy az adott szakterületet érintő kérdésekben, külső megkeresések, bejelentések kapcsán jogi tanácsadás, jogi állásfoglalás készítése, szerződéstervezetek elkészítése, külső partnerek és más szervezeti egységek által előkészített szerződéstervezetek véleményezése, javaslatok készítése a szerződésmódosításokra, szerződések jogi szignózása.

Ellátja a Társaságot érintő cégeljárások, cégváltozás-bejegyzési eljárások bonyolítását, gondoskodik a Társaság jogi képviseletéről peres vagy nemperes eljárások során, illetve bíróságok vagy más hatóságok előtt, biztosítja a jogi felügyeletet fegyelmi és kártérítési ügyekben, munkajogi kérdésekben.

Emellett koordinálja a Társaság Felügyelőbizottságának működtetését, részt vesz a tulajdonosi joggyakorló döntését igénylő kérdések esetén a döntéshozatal előkészítésében.

További szervezeti egységeink