A februári vizsgaidőpontok megnyitásáig a regisztráció nem lehetséges, néhány napig szíves türelmüket kérjük.

Szaktanfolyami vizsgabiztos továbbképzés 2022 – regisztráció és vizsgajelentkezés

(2021 – 2022. október 31-ig)

Tisztelt Szaktanfolyami Vizsgabiztos!

A közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyami vizsgáin a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok vizsgáztathatnak. A névjegyzéket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztálya vezeti, illetve folytatja le a névjegyzékbe vételi eljárást, valamint engedélyezi a szaktanfolyami vizsgabiztosi tevékenység végzését.

A névjegyzékbe való jelentkezéshez szükséges a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (KTI) által szervezett jelen szaktanfolyami vizsgabiztosi továbbképzésen való előzetes részvétel. A névjegyzékbe vétellel kapcsolatos további tudnivalók az ITM honlapján érhetőek el ››

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet alapján a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek vizsgáztatása a jövőben kizárólag szaktanfolyamok keretében történik. Ennek értelmében azon vizsgabiztosoknak, akik ezen a területen kívánnak tevékenykedni, szükséges a fenti névjegyzékbe vételt kezdeményezni, és így a szaktanfolyami vizsgabiztosi továbbképzésen részt venni.

Aktuális szaktanfolyami vizsgabiztosi továbbképzésére az idei évben távoktatási formában kerül sor, a képzést számítógépes elméleti vizsga (SZEV) zárja.

Lent elérhető tájékoztatóban részletes leírást talál a tanfolyamra valamint vizsgára jelentkezés, illetve a tananyag teljesítése kapcsán, az alábbiakban röviden összefoglaljuk ennek lépéseit:

1.) A képzésre illetve vizsgára jelentkezni a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. honlapján elérhető regisztrációs felületen van lehetősége.

2.) A képzés díja 12.300 Ft, a képzést záró SZEV vizsga díjmentes.
A képzési díjat Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. nevére, a 10032000-00287584-00000079 számú számlájára kell utalni, az átutalás közlemény rovatában kérjük feltűntetni a tanuló nevét, születési dátumát és az „szvb” megjegyzést, alábbi formában: „Vezetéknév_Keresztnév_19800101_szvb

3.) A regisztráció során

a) le kell töltenie a vonatkozó képzési szerződést, azt ki kell nyomtatnia 2 példányban, olvasható kitöltés és aláírás után másolatát fel kell töltenie a regisztrációs felületen, az eredeti példányokat pedig postai úton vissza kell küldenie részünkre:

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Szaktanfolyami Képzési Központ
1518 Budapest, Pf.: 107

b.) le kell töltenie a számlázási adatlapot, azt ki kell nyomtatnia 1 példányban, olvasható kitöltés és aláírás után másolatát fel kell töltenie a regisztrációs felületen, az eredeti példányt pedig postai úton vissza kell küldenie részünkre (a képzési szerződésekkel együtt).

Kérjük, hogy a számlázási adatlap kitöltésekor alaposan gondolják át, hogy kit tüntessenek fel költségviselőként, mivel a kiállított számlák helyesbítésére később nincs lehetőség.

c.) fel kell tölteni a képzési díj befizetés bizonylatának másolatát.

4.) A regisztráció során van lehetősége vizsgára jelentkezni: kérjük, körültekintően válassza ki vizsgáját, mivel annak módosítására a későbbiekben nincs lehetőség.
A kiválasztott vizsgaidőpontra csak akkor tudjuk jelentkeztetni, amennyiben képzési díj befizetése legalább 8 munkanappal a vizsga dátuma előtt beérkezik hozzánk.

5.) Sikeres regisztrációt követően a regisztráció során megadott e-mail címére automatikus visszaigazoló üzenetet kap, mely tartalmazza a kiválasztott vizsga időpontját, illetve a képzés keretében megtekintendő online előadások elérését biztosító linkeket.
Az előadásokat online módon, tetszőleges böngésző programban tekintheti meg.

6.) A továbbképzés sikeres elvégzésének feltétele valamennyi előadás teljes terjedelemben történő megtekintése.

Részletes tájékoztató alábbi linken tölthető le:

szaktanfolyami vizsgabiztos továbbképzés tájékoztató »

Probléma esetén kérjük, hívja alábbi telefonszámainkat vagy jelezze alábbi e-mail címünkön:

+36-1-464-4412
+36-1-371-5918
+36-1-371-5890
+36-1-371-5809

tanfolyam.szvb@kti.hu

Ügyfélszolgálatunk 2021. december 22-től 2022. január 2-ig zárva tart.

Kellemes ünnepeket, vizsgáikhoz sikeres felkészülést kívánva,

KTI Szaktanfolyami Képzési Központ