Hírek, közlemények

Elindítjuk iskolavezetői képzésünket

40 órás e-learning típusú iskolavezetői alapképzést indít a KTI Közlekedéstudományi Intézet Szaktanfolyami Képzési Központja, amelyre honlapunkon 2021. szeptember 20-án 12:00-tól lehet regisztrálni. A képzés iránt folyamatosan nagy érdeklődésre való tekintettel indítjuk el a tanfolyamot, amelynek sikeres elvégzése esetén az iskolavezetői tevékenység, illetve a névjegyzékbe kerülés a közlekedési hatóságnál kérvényezhető. Érdeklődőink a képzésre való jelentkezéshez minden… Tovább Elindítjuk iskolavezetői képzésünket

Autós iskoláknak

Tisztelt Iskolavezető! A szakoktatói alapképzési szaktanfolyamok 2021.07.05-től hatályos tantervi és vizsgakövetelményei alapján a szakoktatói képzést folytató intézménynek a hospitálási és tanítási gyakorlat elvégzésére érvényes megállapodással kell rendelkeznie a tanulók fogadására (a hospitálási és a tanítási gyakorlat tantárgy tanításában való közreműködésre) olyan, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló… Tovább Autós iskoláknak

Felvételi eljárás díjának befizetési határideje

Szakoktató felvételi vizsgára jelentkezés csak akkor lehetséges, ha a képzésmenedzsment rendszerben regisztrált és ezt követően befizette a felvételi vizsgák díját (30.000 Ft). Figyelemmel a felvételi számítógépes elméleti vizsgák kezdetére és arra, hogy a vizsgajelentők legalább 14 nappal a vizsga előtt lezárulnak, a vizsgadíjak befizetésének határideje 2021. június 16. Aki már teljesítette a befizetést, a kiállított számlákat,… Tovább Felvételi eljárás díjának befizetési határideje

Regisztráció a felvételihez

Ahogy a tájékoztatóban is szerepelt, a felvételire sikeresen bejutottakat a KTI SzKK képzőszerv regisztrálja a távoktatási rendszerben. Ők a képzőszervi regisztráció során egy automatikus üzenetet fognak kapni a noreply@kozltovabbkepzes.hu e-mail címről a jelentkezéskor megadott e-mail címükre. Regisztrációjukat az ebben foglaltak szerint fejezzék be. Ezért kérjük, ne kezdjenek önálló regisztrációba és folyamatosan ellenőrizzék levelezésük spam stb.… Tovább Regisztráció a felvételihez

Kiértesítő levelek a szakoktatói alapképzés jelentkezések kapcsán

A szakoktatói alapképzésre beérkezett jelentkezési anyagok feldolgozását követően valamennyi jelentkező számára kiküldésre került a kiértesítés, regisztrációjuk során megadott e-mail címeikre.

Értesítés a jelentkezések eredményéről

A szakoktatói alapképzésre beérkezett jelentkezési anyagok feldolgozása megtörtént. Az eredményekről elektronikus úton a noreply@kti.hu címről küldött levélben értesítjük a jelentkezőket, a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címeikre.
Tovább Értesítés a jelentkezések eredményéről

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok

Honlapunkon megtalálható a képzés tanterve, ebben a Felvételi vizsgatárgyak – Szakmai alapismeretek pont alatt elérhetők a szóbeli kérdések / tételek. A szóbeli felvételi vizsga során a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról kívánnak meggyőződni a vizsgáztatók.

A Szakoktatói alapképzés esetén igen, a Tantervi és vizsgakövetelmények az erre vonatkozó előírást tartalmazzák.

Jelenleg nem, egyelőre Szakoktatói alapképzés indul, kiegészítő képzések nem.

A Tanterv alapján a Hospitálási és tanítási gyakorlat minimálisan kötelező óraszáma: 52 óra – a tantervben részletezett bontás szerint.

8-10 teljes napos alkalom, melynek helyszíne Budapest és környéke.

A képesítő vizsgákra bocsátás feltétele a tantervben előírt kötelező minimális óraszámoknak megfelelő részvétel

Közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező képzőszerv („autósiskola”) képviseletére jogosult vezetője (iskolavezető) írhatja alá a befogadó nyilatkozatot.

Nem, erre a jelenleg induló képzésben nincs lehetőség.

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

Nem. Szakoktatói alapképzésben a vonatkozó tantervi és vizsgakövetelmények alapján a Hospitálás és tanítási gyakorlatnak a „B” kategóriás képzés Közlekedési alapismeretek, Járművezetés elmélete és Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgyakra, valamint az Alapoktatásra (járműkezelés, rutin), és a Főoktatásra (forgalmi vezetés) kell kiterjednie.

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

Igen, jogszabályi változás történt, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelkezés az irányadó.

A képzés indulásakor érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően zajlanak majd a személyes megjelenést igénylő foglakozások.

A képzés gyakorlati foglakozásai (Oktatásmódszertan a gyakorlatban (OMGY); Műszaki ismeretek (MUSZA) tervezetten budapesti helyszíneken lesznek. A hospitálási és tanítási gyakorlat az országban bárhol elvégezhető. A képzéshez kapcsolódó e-learning tananyag szintén bárhol teljesíthető.

Minden vezetői engedély megfelelő, amellyel Magyarországon személygépkocsit vezetve legálisan vehet részt a közúti forgalomban.

A „B” kategóriás járművezetés felvételi vizsgán lehetőség van saját gépkocsi használatára.

Igen, az „A” kategóriás kiegészítő képzés elvégzésére az alapképzés sikeres teljesítését követően lesz lehetősége.

Nem. Csak hiánytalan jelentkezési dokumentum csomag fogadható el, egy következő körben tud majd jelentkezni, tervezzük további tanfolyamok indítását. A jelentkezés időpontjában kell valamennyi feltételnek megfelelnie, és valamennyi szükséges dokumentummal rendelkeznie.

Nem – a jelenlegi alapképzésben műszaki ismeretek oktatás hospitálási és tanítási gyakorlatot biztosító Képzőszervnek értelemszerűen a B kategóriás képzés Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgya oktatásához tantervben előírt tárgyi feltételeket kell biztosítania.

Ebben a kérdésben a Felnőttképzési törvényben (2013. évi LXXVII. törvény) foglaltak az irányadók.

A képzési díj részletekben történő befizetésére nincs lehetőség.

Jelentkezésének beküldését követően nincs lehetőség a beküldött dokumentum másolatok cseréjére, esetleges hiánypótlásra.

Központunk korábban előzetes igényfelmérő regisztrációs felületeket hozott létre, melyek célja az volt, hogy felmérjük az egyes képzések iránti igényt. Az igényfelmérő regisztráció beküldése nem minősült jelentkezésnek, így mostanáig a képzésre senki nem jelentkezett.

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok