Tisztelt látogatónk!

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. iskolavezetői alapképzési szaktanfolyamot indít.

A jelentkezéshez szükséges képzettség

Iskolavezetői tanfolyamra az a jelentkező nyerhet felvételt, aki

 • legalább középiskolai érettségivel és szakoktatói vagy a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben meghatározott képesítéssel1 rendelkezik,
 • középiskolai végzettség esetén öt, felsőfokú végzettség esetén kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

1 „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói képesítésnek elfogadhatók az azzal egyenértékű vagy magasabb szintű, az alábbiakban felsorolt végzettségek:

Bármely egyetem közlekedés- vagy gépészmérnöki karán szerzett

 • közlekedés- vagy gépészmérnöki oklevél és e mellett tanári vagy bármely szakos szakoktatói oklevél;
 • közlekedésmérnök-tanári vagy gépészmérnök-tanári oklevél.

Bármely főiskolán szerzett

 • gépjárműüzemi szakos vagy gépész üzemmérnöki oklevél és emellett tanári vagy bármely szakos szakoktatói oklevél;
 • autóközlekedési műszaki tanár szakos oklevél;
 • műszaki oktató szakos oklevél.

Iskolavezetői vizsgára az bocsátható, aki az iskolavezetői tanfolyamot igazoltan elvégezte.

Jelentkezés a képzésre

A képzésre az alábbi linken elérhető oldalon jelentkezhet, valamennyi űrlapmező helyes kitöltésével és a kért dokumentumok feltöltésével:

JELENTKEZÉS ITT ››

A jelentkezési felületen az alábbi dokumentumok egyszerű másolatainak feltöltését kérjük:

 1. érettségi bizonyítvány
 2. felsőfokú végzettséget igazoló oklevél / amennyiben van
 3. szakoktatói képesítést igazoló dokumentum (szakoktatói igazolvány, oklevél)
 4. a végzettségnek megfelelően szükséges szakmai gyakorlati időt igazoló dokumentumok:
 • a foglalkoztatók által kiállított cégszerűen ellenjegyzett igazolások, melyek tartalmazzák a tevékenységek kezdetét és végét, a tevékenységi kör pontos megjelölését is,
 • munkakönyv (TB könyv nem megfelelő),
 • NAV / MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás.

5. vezetői engedély.

A képzésre 100 fős tanulói csoportokban kerül sor. Az egyes indítandó csoportok feltöltése a fenti jelentkezési oldalon történt regisztrációk időbeli sorrendje alapján történik.

Az iskolavezető meghatározása, feladata, felelőssége

Az iskolavezető a képzési engedéllyel rendelkező képző szerv szakmai irányítását ellátó, a képzésért felelős vezetője. Közúti járművezető és közúti közlekedési szakember képzés csak az iskolavezetői névjegyzékben szereplő iskolavezető irányításával folytatható.

Az iskolavezető feladata és felelőssége biztosítani, hogy

 • a tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt;
 • a képző szerv tevékenysége a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak, valamint dokumentációs követelményeknek megfeleljen;
 • a képző szerv a képzési tevékenységre előírt dokumentumokat a székhelyén 5 évig megőrizze, továbbá, hogy ezen dokumentumokat az erre irányuló, a közlekedési hatóság által lefolytatott ellenőrzés, illetve a vizsgaközpont által lefolytatott szakfelügyeleti intézkedés során bemutassa.

Engedélyezési eljárás

A közlekedési hatóság kérelemre az iskolavezetői tevékenységét engedélyezi és névjegyzékbe veszi fel azt a jelentkezőt, aki

 • a rendeletben meghatározott iskolavezetői képesítéssel rendelkezik,
 • az engedélyezési eljárás díját befizette,
 • nem áll az iskolavezetői névjegyzékből való eltiltás vagy törlés hatálya alatt.

A képzés formája

Az iskolavezetői alapképzés távoktatási formában, az e-Titán rendszerben végezhető el.

Az e-learning képzés tantárgyai:

 • A közúti járművezető képzés rendszere
 • A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
 • Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek.

A képzést lezáró számítógépes elméleti vizsgák (SZEV):

 • A közúti járművezető képzés rendszere
 • A közúti közlekedési szakember képzés rendszere
 • Közigazgatási hatósági eljárási és polgári jogi ismeretek.

A képzés díja

Az iskolavezetői alapképzési szaktanfolyam részvételi díja 263.800 Ft.

A díj tartalmazza a képzéshez kapcsolódó számítógépes elméleti vizsgák egyszeri költségeit is (3 x 4 600 Ft = 13 800 Ft).

A regisztrációt követő kiértesítés

A regisztrált jelentkezőket e-mailben értesítjük, annak megfelelően, hogy

 • a jelentkezési sorrend és feltöltött dokumentum másolataik alapján felvételt nyertek az aktuálisan indítandó iskolavezetői alapképzésre (első 100 hiánytalan, érvényes jelentkezést beküldő);
 • a jelentkezési sorrend és feltöltött dokumentum másolataik alapján előfelvételt nyertek a továbbiakban (2. 3. stb. tanulói csoport) indítandó iskolavezetői alapképzésre (a 2. 3. tanulói csoportba soroltak a későbbiekben e-mailben kapnak tájékoztatást képzésük indulásának időpontjáról);
 • feltöltött dokumentum másolataik, nyilatkozataik alapján nem felelnek meg a képzés bemeneti követelményeinek, így nem vehetőek fel a szaktanfolyamra.

Sikeres felvétel és szerződés

Felvételt nyert jelentkezőink az értesítéssel megkapják a képzésre vonatkozó felnőttképzési szerződést is, melyet három eredeti, aláírt példányban kell visszajuttatni a képzőszerv részére:

Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Szaktanfolyami Képzési Központ

1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

1518 Budapest, Pf. 107.

A képzési szerződés beérkezését követően Képzőszervünk regisztrálja az aktuálisan induló képzésre felvételt nyert tanulókat az e-Titán rendszerben, akik erről e-mail értesítést kapnak.

Ezt követően kell befizetni a tanfolyam részvételi díját (utalással vagy bankkártyás fizetéssel). Az utalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni az e-Titán rendszerben generált pénzügyi azonosítót, mely elengedhetetlen az utalás beazonosításhoz. Az utalás feldolgozását követően kezdhető meg a tananyag az e-Titán rendszerben.

A képzést lezáró számítógépes elméleti vizsgákra – valamennyi tananyag teljesítését követően, – az e-Titán rendszerben jelentkezhet. A vizsgákra a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vizsgatermeiben kerül sor.

Sikeres képesítő vizsgákat követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóságánál lehet elindítani az iskolavezetői tevékenység engedélyezését, a folyamat leírása alábbi linken olvasható:

iskolavezetői tevékenység engedélyezése

Kapcsolat

Amennyiben fentiek kapcsán kérdése merült fel, kérjük, alábbi elérhetőségeinken vegye fel velünk a kapcsolatot:

KTI Szaktanfolyami Képzési Központ

telefonszám:                +36-1-464-4412, +36-1-371-5809

e-mail:                           ivalap@kti.hu

ügyfélfogadási idő:      H – CS: 08:30  – 12:00 és 13:00 – 16:00, P: NINCS