Hírek, közlemények

Regisztráció a felvételihez

Ahogy a tájékoztatóban is szerepelt, a felvételire sikeresen bejutottakat a KTI SzKK képzőszerv regisztrálja a távoktatási rendszerben. Ők a képzőszervi regisztráció során egy automatikus üzenetet fognak kapni a noreply@kozltovabbkepzes.hu e-mail címről a jelentkezéskor megadott e-mail címükre. Regisztrációjukat az ebben foglaltak szerint fejezzék be. Ezért kérjük, ne kezdjenek önálló regisztrációba és folyamatosan ellenőrizzék levelezésük spam stb.… Tovább Regisztráció a felvételihez

Kiértesítő levelek a szakoktatói alapképzés jelentkezések kapcsán

A szakoktatói alapképzésre beérkezett jelentkezési anyagok feldolgozását követően valamennyi jelentkező számára kiküldésre került a kiértesítés, regisztrációjuk során megadott e-mail címeikre.

Értesítés a jelentkezések eredményéről

A szakoktatói alapképzésre beérkezett jelentkezési anyagok feldolgozása megtörtént. Az eredményekről elektronikus úton a noreply@kti.hu címről küldött levélben értesítjük a jelentkezőket, a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címeikre.
Tovább Értesítés a jelentkezések eredményéről

Tájékoztatás a jelentkezések feldolgozásáról

A szakoktatói alapképzésre beérkezett jelentkezési anyagok feldolgozása folyamatban van. Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően 2021. június 11-ig elektronikus úton a noreply@kti.hu címről küldött e-mailben értesítjük az eredményről a jelentkezőket. A levelet az űrlapon megadott e-mail címekre fogjuk kiküldeni. Kérjük, a következő napokban levelező rendszerük levélszemét (spam) mappáját is ellenőrizni szíveskedjenek.

Szakoktatói alapképzésünkre a jelentkezés 2021. június 4-én 12:00 órakor lezárult.

Tisztelt Érdeklődő, Szakoktatói alapképzésünkre a jelentkezés 2021. június 4-én 12:00 órakor lezárult. Az első jelentkezés  június 1-én 12:08:41-kor érkezett be, 13521 bejegyzés azonosítóval került rögzítésre. Az utolsó jelentkezés június 4-én 11:55:51-kor érkezett be, 15569 bejegyzés azonosítóval került rögzítésre. A szerverünkre beérkezett jelentkezések számának alakulása alábbi ábrán látható: A jelentkezési felület megnyitásakor a több ezer felhasználó… Tovább Szakoktatói alapképzésünkre a jelentkezés 2021. június 4-én 12:00 órakor lezárult.

Ügyfélszolgálat nyitva tartás

 Tisztelt Érdeklődők, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Szaktanfolyami Képzési Központ az alábbi időpontokban és elérhetőségeken fogad megkereséseket: Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő / kedd / szerda/ csütörtök: 08:30 – 16:30 Pénteki napokon az ügyfélszolgálat szünetel! +36-1-464-4412 +36-1-371-5809 Elektronikus levélcím: szoalap@kti.hu  

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok

A szóbeli felvételi vizsgára elérhető lesz-e konkrét tételsor a felkészüléshez?

Honlapunkon megtalálható a képzés tanterve, ebben a Felvételi vizsgatárgyak – Szakmai alapismeretek pont alatt elérhetők a szóbeli kérdések / tételek. A szóbeli felvételi vizsga során a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról kívánnak meggyőződni a vizsgáztatók.

A Hospitálási és tanítási gyakorlatnak csak a "B" kategóriát kell magában foglalnia?

A Szakoktatói alapképzés esetén igen, a Tantervi és vizsgakövetelmények az erre vonatkozó előírást tartalmazzák.

A Közúti járművezető szakoktatók kiegészítő képzését lehet-e párhuzamosan végezni az alapképzéssel egy időben?

Jelenleg nem, egyelőre Szakoktatói alapképzés indul, kiegészítő képzések nem.

Hány óra hospitálást szükséges igazolni?

A Tanterv alapján a Hospitálási és tanítási gyakorlat minimálisan kötelező óraszáma: 52 óra – a tantervben részletezett bontás szerint.

Előreláthatóan hány nap lesz a jelenlétet igénylő oktatás?

8-10 teljes napos alkalom, melynek helyszíne Budapest és környéke.

A gyakorlati foglalkozásokon kötelező-e a részvétel?

A képesítő vizsgákra bocsátás feltétele a tantervben előírt kötelező minimális óraszámoknak megfelelő részvétel

Ki írhatja alá a Befogadó nyilatkozatot?

Közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező képzőszerv („autósiskola”) képviseletére jogosult vezetője (iskolavezető) írhatja alá a befogadó nyilatkozatot.

Korábban megkezdett, de be nem fejezett szakoktatói alapképzési tanulmányok beszámíttathatók-e?

Nem, erre a jelenleg induló képzésben nincs lehetőség.

Van-e lehetőség csak elméletre vagy csak gyakorlatra jelentkezni?

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

Tudok-e olyan helyen hospitálni, ahol "B" kategóriát egyébként nem oktatnak?

Nem. Szakoktatói alapképzésben a vonatkozó tantervi és vizsgakövetelmények alapján a Hospitálás és tanítási gyakorlatnak a „B” kategóriás képzés Közlekedési alapismeretek, Járművezetés elmélete és Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgyakra, valamint az Alapoktatásra (járműkezelés, rutin), és a Főoktatásra (forgalmi vezetés) kell kiterjednie.

Ha valaki Műszakot oktat (ebből van végzettsége), de elmélet-gyakorlatot nem, akkor neki ezt azt alaptanfolyamot kell-e elvégeznie vagy más képzést?

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

A jelentkezés feltételeként csak a "B" kategóriás vezetői engedély megléte van előírva. Korábban ez nem így volt, változott a jogszabály?

Igen, jogszabályi változás történt, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelkezés az irányadó.

Védettségi igazolványhoz kötött-e a képzésen való részvétel?

A képzés indulásakor érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően zajlanak majd a személyes megjelenést igénylő foglakozások.

Budapesten kívül indul-e képzés egyéb helyszíneken?

A képzés gyakorlati foglakozásai (Oktatásmódszertan a gyakorlatban (OMGY); Műszaki ismeretek (MUSZA) tervezetten budapesti helyszíneken lesznek. A hospitálási és tanítási gyakorlat az országban bárhol elvégezhető. A képzéshez kapcsolódó e-learning tananyag szintén bárhol teljesíthető.

Külföldi vezetői engedéllyel jelentkezhetek-e a képzésre?

Minden vezetői engedély megfelelő, amellyel Magyarországon személygépkocsit vezetve legálisan vehet részt a közúti forgalomban.

A vezetési gyakorlati felvételi vizsgán saját gépjárművel részt lehet venni?

A „B” kategóriás járművezetés felvételi vizsgán lehetőség van saját gépkocsi használatára.

Ha valaki csak motoros oktatást szeretne tanulni, előbb el kell végeznie az alaptanfolyamot, utána a kiegészítőt?

Igen, az „A” kategóriás kiegészítő képzés elvégzésére az alapképzés sikeres teljesítését követően lesz lehetősége.

Ha a pályázó idén érettségizett, és még nem lesz meg a bizonyítványa, tud-e jelentkezni a képzésre?

Nem. Csak hiánytalan jelentkezési dokumentum csomag fogadható el, egy következő körben tud majd jelentkezni, tervezzük további tanfolyamok indítását. A jelentkezés időpontjában kell valamennyi feltételnek megfelelnie, és valamennyi szükséges dokumentummal rendelkeznie.

Kell-e az autósiskolának, ahol hospitálni fogok, BÜ teremmel rendelkeznie?

Nem – a jelenlegi alapképzésben műszaki ismeretek oktatás hospitálási és tanítási gyakorlatot biztosító Képzőszervnek értelemszerűen a B kategóriás képzés Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgya oktatásához tantervben előírt tárgyi feltételeket kell biztosítania.

Kell-e szerződést kötnie a befogadó autós iskolának a hospitálási és tanítási gyakorlat kapcsán a szakoktató jelölttel?

Ebben a kérdésben a Felnőttképzési törvényben (2013. évi LXXVII. törvény) foglaltak az irányadók.

Van-e lehetőség a képzési díjra részletfizetést igényelni?

A képzési díj részletekben történő befizetésére nincs lehetőség.

A jelentkezés beküldését követően van-e lehetőség hiánypótlásra?

Jelentkezésének beküldését követően nincs lehetőség a beküldött dokumentum másolatok cseréjére, esetleges hiánypótlásra.

Ki jelentkezett már a szakoktatói alapképzésre?

Központunk korábban előzetes igényfelmérő regisztrációs felületeket hozott létre, melyek célja az volt, hogy felmérjük az egyes képzések iránti igényt. Az igényfelmérő regisztráció beküldése nem minősült jelentkezésnek, így mostanáig a képzésre senki nem jelentkezett.

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok