Regisztrációig

2021. szeptember 20. 12:00

Hírek, közlemények

Ki jelentkezett már a szakoktatói alapképzésre?

A szakoktatói alapképzés indítása kapcsán naponta több megkeresés érkezik Központunkhoz azzal, hogy az Érdeklődők azt gondolják, korábban már jelentkeztek képzésünkre. Központunk korábban előzetes igényfelmérő regisztrációs felületeket hozott létre, melyek célja az volt, hogy felmérjük az egyes képzések iránti igényt. A félreértések elkerülése érdekében szeretnénk hangsúlyozni, hogy az igényfelmérő regisztráció beküldése nem minősült jelentkezésnek, így mostanáig… Tovább Ki jelentkezett már a szakoktatói alapképzésre?

Tájékoztató iskolavezetőknek

Tisztelt Iskolavezető! Bizonyára értesült róla, hogy a KTI Közlekedéstudományi Intézet hamarosan meghirdeti első Közúti járművezetői szakoktatói alapképzését. A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2021. április 14-i módosítása alapján a szakoktatói szaktanfolyami felvételi vizsgára jelentkezés feltételei között új elemként megjelent a „Befogadó nyilatkozat” is, a „Hospitálási és tanítási gyakorlat – HOSP” tantárgyában nevesített követelmények teljesítésére vonatkozó… Tovább Tájékoztató iskolavezetőknek

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok

Honlapunkon megtalálható a képzés tanterve, ebben a Felvételi vizsgatárgyak – Szakmai alapismeretek pont alatt elérhetők a szóbeli kérdések / tételek. A szóbeli felvételi vizsga során a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról kívánnak meggyőződni a vizsgáztatók.

A Szakoktatói alapképzés esetén igen, a Tantervi és vizsgakövetelmények az erre vonatkozó előírást tartalmazzák.

Jelenleg nem, egyelőre Szakoktatói alapképzés indul, kiegészítő képzések nem.

A Tanterv alapján a Hospitálási és tanítási gyakorlat minimálisan kötelező óraszáma: 52 óra – a tantervben részletezett bontás szerint.

8-10 teljes napos alkalom, melynek helyszíne Budapest és környéke.

A képesítő vizsgákra bocsátás feltétele a tantervben előírt kötelező minimális óraszámoknak megfelelő részvétel

Közúti járművezető képzésre vonatkozó érvényes képzési engedéllyel rendelkező képzőszerv („autósiskola”) képviseletére jogosult vezetője (iskolavezető) írhatja alá a befogadó nyilatkozatot.

Nem, erre a jelenleg induló képzésben nincs lehetőség.

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

Nem. Szakoktatói alapképzésben a vonatkozó tantervi és vizsgakövetelmények alapján a Hospitálás és tanítási gyakorlatnak a „B” kategóriás képzés Közlekedési alapismeretek, Járművezetés elmélete és Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgyakra, valamint az Alapoktatásra (járműkezelés, rutin), és a Főoktatásra (forgalmi vezetés) kell kiterjednie.

Jelenleg csak komplex, mindhárom szakra (KRESZ, Műszaki, Gyakorlat) kiterjedő alapképzés indul.

Igen, jogszabályi változás történt, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelkezés az irányadó.

A képzés indulásakor érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően zajlanak majd a személyes megjelenést igénylő foglakozások.

A képzés gyakorlati foglakozásai (Oktatásmódszertan a gyakorlatban (OMGY); Műszaki ismeretek (MUSZA) tervezetten budapesti helyszíneken lesznek. A hospitálási és tanítási gyakorlat az országban bárhol elvégezhető. A képzéshez kapcsolódó e-learning tananyag szintén bárhol teljesíthető.

Minden vezetői engedély megfelelő, amellyel Magyarországon személygépkocsit vezetve legálisan vehet részt a közúti forgalomban.

A „B” kategóriás járművezetés felvételi vizsgán lehetőség van saját gépkocsi használatára.

Igen, az „A” kategóriás kiegészítő képzés elvégzésére az alapképzés sikeres teljesítését követően lesz lehetősége.

Nem. Csak hiánytalan jelentkezési dokumentum csomag fogadható el, egy következő körben tud majd jelentkezni, tervezzük további tanfolyamok indítását. A jelentkezés időpontjában kell valamennyi feltételnek megfelelnie, és valamennyi szükséges dokumentummal rendelkeznie.

Nem – a jelenlegi alapképzésben műszaki ismeretek oktatás hospitálási és tanítási gyakorlatot biztosító Képzőszervnek értelemszerűen a B kategóriás képzés Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek tárgya oktatásához tantervben előírt tárgyi feltételeket kell biztosítania.

Ebben a kérdésben a Felnőttképzési törvényben (2013. évi LXXVII. törvény) foglaltak az irányadók.

A képzési díj részletekben történő befizetésére nincs lehetőség.

Jelentkezésének beküldését követően nincs lehetőség a beküldött dokumentum másolatok cseréjére, esetleges hiánypótlásra.

Központunk korábban előzetes igényfelmérő regisztrációs felületeket hozott létre, melyek célja az volt, hogy felmérjük az egyes képzések iránti igényt. Az igényfelmérő regisztráció beküldése nem minősült jelentkezésnek, így mostanáig a képzésre senki nem jelentkezett.

Iskolavezetői alapképzés – Kérdések és válaszok