Tevékenységünk

Az Intelligens Közlekedési rendszerek (ITS) Tanúsító Iroda fő feladata a közlekedés által szolgáltatott adatok, az utasokat szállító társaságok által szolgáltatott adatok, valamint a közlekedés felé szolgáltatott adatok egységes rendszerének európai szabványokon alapuló megfelelőségértékelése.

Közreműködik a jogszabályi háttér kialakításában, együttműködve az illetékes állami szervekkel, kutató-, oktató- és tanácsadó szervekkel, szervezetekkel, és egyéb érdekelt szervekkel, szervezetekkel.

A munkánkat szabályozó főbb előírások – jogi keretrendszer:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről
 • 48/2012. (VIII. 23.) NFM rendelet az intelligens közlekedési rendszerek fejlesztésének és azemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Kiemelt projektünk: Pilóta nélküli, autonóm repülésre is képes légi járművek konfliktuskezelésére alkalmas közhiteles intelligens közlekedési rendszer (ITS) kifejlesztése

Projekt időtartama:

megvalósítási időszak: 2021.12.01. – 2024.11.30.

fenntartási időszak:      2024.12.01. – 2027.12.31.

Projekt célja:

A drónok (UAV), mint új közlekedési eszközök közhiteles azonosításának tudományos megalapozása (ez a KTI kutatási területe alapvetően). A rendszert úgy alkotjuk meg, hogy lehetségessé váljon automatizált módon, konfliktusmentes röppályák biztosítása, a drónok repülésének vezérlése, hogy akár repülés közben is módosítani lehessen a drónok repülési útvonalát a mesterséges intelligencia felhasználásával.

Az Iroda egyéb tevékenyégei:

 • ITS és a közlekedéshez kapcsolódó IT biztonsági szakmai információk gyűjtése, értékelése, fejlesztése, konferenciákon való részvétel.
 • Tudományos kutatási és szakmai tevékenység
 • Közlekedésbiztonság fokozását megalapozó Komplex ITS Ökoszisztéma kialakításának kérdései. Bódi Antal PhD disszertáció
 • Kvantumrezisztens duális nyomkövető kialakítása a közlekedésben, amely eszköz az e-SZIG-hez kapcsolva képes lesz előállítani a mobilitási adattérhez a kriptográfiailag védett  GDPR szerinti adatokat és a közlekedés közadatait is. – Bódi Antal PhD kutatási téma
 • Zöldhidrogén alapú multimodális és multi szektorális decentralizált termelő, tároló és felhasználó energia központok létrehozása és közlekedési alkalmazhatóságának kutatása – Bódi Antal PhD kutatási téma
 • ITS pilotokhoz projekttervek és megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozás, projektvezetés.
 • ITS tanúsítás jogszabályi feltételeinek előkészítése, szakmai konzultáció.
 • Mini-konferencia szervezése és konferenciakiadvány megjelentetése az önvezető járművekre / ITS-re vonatkozó nemzetközi szabványkialakításról
 • ITS és IT biztonsági szakmai véleményezés, szakértés, publikáció készítése, előadások tartása, K+F+I tevékenység, szakmai anyagok előkészítése, projekttámogatás:

Publikációik

publikációk elérhetősége ›

A közös európai mobilitási adattér és az ITS ökoszisztéma tanúsíthatósága

Önvezető autó a jövő közlekedési eszköze? – A KTI szakértőinek gondolatai a témában

Közlekedésbiztonság fokozását megalapozó Komplex ITS Ökoszisztéma kialakításának kérdései

Elnyert pályázataink:

„Pilóta nélküli, autonóm repülésre is képes légi járművek konfliktus kezelésére alkalmas közhiteles intelligens közlekedési rendszer (ITS) kifejlesztése” – 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00215