Magyarország vasúti közlekedése az elmúlt években jelentős megújuláson ment keresztül. Ez a folyamat jelenleg is tart és a következő években is további komoly fejlesztésekre kerül sor mind a vasúti infrastruktúra, mind pedig a járműállomány területén.

Ebben a folyamatban nagyobb, speciális feladat hárul a KTI-re, amelyet az európai uniós és a nemzeti eljárásrend szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság kijelölt arra, hogy a vasúti szakterületen úgynevezett. bejelentett szervezetként (Notified Body – NoBo) megfelelőségértékelési tevékenységet, valamint kijelölt és bejelentett szervezetként Kockázatelemzés értékelési (Assesment Body – AsBo) tevékenységet lásson el.

A KTI-t, mint bejelentett szervezetet az Európai Bizottság e célra kialakított honlapján (NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations Information System) a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával tette közzé.

A bejelentett szervezetként végzett megfelelőségértékelési tevékenység a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeinek EK-megfelelőségi- vagy alkalmazhatósági tanúsítvány kiadására vonatkozó eljárását, és a vasúti rendszer alrendszereinek EK-hitelesítési eljárását foglalja magában.

Ez utóbbi során a bejelentett szervezet ellenőrzi és tanúsítja, hogy az alrendszer megfelel a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásoknak.

Ezt a munkát a KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatósága végzi az Európai Unió vasúti rendszerének kölcsönös átjárhatóságáról szóló uniós és nemzeti jogszabályok szerint.

A bejelentett szervezet tevékenysége – összhangban a vasúti létesítményekre, berendezésekre és járművekre vonatkozó hatósági engedélyezési folyamattal – végig követi a létesítési szakaszokat, a munka a tervezésnél kezdődik és a teljes építési vagy gyártási időszakot magában foglalva az alrendszer üzembe helyezése előtti átvételig tart.

A KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatósága saját, a Magyar Nemzeti Közlekedési Hatóság által elismert felkészültségű szakembereivel és – amennyiben a feladat speciális jellege szükségesé teszi – szakértő közreműködők bevonásával folytatja le a megfelelőségértékelési eljárásokat és adja ki a vonatkozó tanúsítványokat a kérelmezők részére.

Bejelentett szervezetként végzett tevékenységével a KTI Nonprofit Kft. jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar vasúti rendszer harmonikus része legyen az európai vasúti közlekedésnek.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megfelelőségértékelő és a kockázatelemzést értékelő szervezetek kiválasztása már a tervezési periódusban ajánlatos, annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a viták, konfliktusok és a megismételt munkák jelentős költségei, többletidőszükségletei.

Kérelem

Az EK-hitelesítési eljárást az érintett kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME) és a kiválasztott modul szerint kell lefolytatni. Az alrendszerek, alrendszer részek és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek sikeres vizsgálatai, ellenőrzései és auditjai eredményeként a KTI a következő tanúsítványokat adja ki a vonatkozó ÁME-k követelményeinek megfelelően

A megfelelésrékelési tevékenység kezdetén – a feladat és a cél pontos behatárolása érdekében – a megrendelő részéről a Kérelem dokumentum beadása szükséges, amely formátuma a linken érhető el.

„Melyiket válasszam?” Részletes ismertető  a Modulokról 

 

Kiadható tanúsítványaink

Az EK-hitelesítési eljárást az érintett kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó Átjárhatósági Műszaki Előírás (ÁME) és a kiválasztott modul szerint kell lefolytatni. Az alrendszerek, alrendszer részek és a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek sikeres vizsgálatai, ellenőrzései és auditjai eredményeként a KTI a következő tanúsítványokat adja ki a vonatkozó ÁME-k követelményeinek megfelelően

A Bizottság 2010/713/EU határozata szerinti kiadható tanúsítványokat és a lehetséges modulokat, azok kombinációit:

– EK-Típusvizsgálati tanúsítvány (CB, SB modul),

– EK-Tervvizsgálati tanúsítvány (CH1, SH1 modul),

– Minőségirányítási rendszer jóváhagyása (CD, CH, CH1, SD, SH1 modul),

– EK-Megfelelőségi tanúsítvány (CA1, CA2, CF modul),

– EK-Hitelesítési tanúsítvány (SB+SD, SB+SF, SG, SH1 modul),

– EK-alkalmazhatósági tanúsítvány (CV modul),

– Közbenső hitelesítési nyilatkozat

– EK-Típusvizsgálati tanúsítvány (SB modul), – Közbenső hitelesítési nyilatkozat

– EK-Tervvizsgálati tanúsítvány (SH1 modul),

– Közbenső hitelesítési nyilatkozat – Minőségirányítási rendszer jóváhagyása (SD, SH1 modul),

– Közbenső hitelesítési nyilatkozat (SD, SF, SG, SH1)

Kijelölési határozatok és okiratok

NoBo

NoBo Kijelölési határozat száma:                 VHF/3602-1/2021-ITM

NoBo Kijelölés száma:                                  NB 2071

NoBo kijelölési Okirat érvényessége:           2021. január 06-től 2026. január 05-ig tart.

Kijelölési Határozat (NoBo)

Kijelölési Okirat (NoBo)

NANDO 

DeBo

DeBo Kijelölési határozat száma:                 VHF/3929-3/2020-ITM

DeBo kijelölési Okirat érvényessége:           2020. január 15-től 2025. január 15-ig tart.

Kijelölési Határozat (DeBo) 

Kijelölési Okirat (DeBo) 

 

 

 

AsBo

AsBo Kijelölési Okirat:                                   HU/36/0021/0003

AsBo Kijelölési Határozat:                             VHF/45814-5/2021-ITM

A kijelölési Okirat érvényessége:                  2021. december 10-től 2026. december 09-ig tart.

Kijelölési Határozat (ASBO)

Kijelölési Okirat (ASBO)

ERADIS 

 

Biztonságértékelési Jelentések /Archív

Tagságok