A Kockázatkezelést Értékelő (ASBO) Iroda tevékenysége a kockázatkezelési eljáráshoz kapcsolódó független értékelés annak érdekében, hogy minden érdekelt félben bizalmat ébresszen arra vonatkozóan, hogy az ellenőrzési folyamat a részt vevők számára a legmegfelelőbb javaslatot adja a biztonságos üzemeltetésre vonatkozóan a vasúti ágazaton belül.

Az érdekelt felek elvárják és megkövetelik az értékelést végző szervezettől, hogy az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány követelménye szerint értékeljen.

Az MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 szabvány követelményeket ír elő, amelyek betartása annak biztosítására irányul, hogy az értékelést végző szervezet, következetes és pártatlan módon működjön.

A KTI Nonprofit Kft. független értékelést végző ASBO szervezete a vasúti rendszer vagy annak egyes részei különböző kompetencia területein, amelyekre az alapvető biztonsági követelmények vonatkoznak, végez független értékelést a vasúti rendszert érintő változtatásra vonatkozó kockázatkezelési eljárás keretén belül. Ez magában foglalja a vasúti rendszer üzemeltetésével, karbantartásával és meglévő rendszerbe való integrálásával kapcsolatos kompetencia területeket is.

Az EU vasúti rendszerének különböző strukturális és funkcionális alrendszerei vonatkozik.

Műszaki érvényességi területeink

A tevékenység jellege Kockázatértékelés az alábbi műszaki érvényességi területeken:

 

 • Infrastruktúra (INF)
 • Energia (ENE)
 • Ellenőrző-irányító és jelző (CCS)
 • Gördülőállomány (WAG, LOC&PAS)
 • Forgalomüzemeltetés és -irányítás (OPE)
 • Karbantartás (Mai)
 • A rendszer biztonságos integrálása (SSI)
 • Minőség- és biztonság irányítási rendszerek vizsgálata

 Főbb előírásaink

Az ASBO szervezet tevékenységére vonatkozó (a kockázatértékelési tevékenységet keletkeztető) jogszabályok, a munkánkat szabályozó főbb előírások:

 • a BIZOTTSÁG 402/2013/EU Végrehajtási rendelete (2013. április 30.) a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságról (átdolgozás)
 • a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet