Az Európai Unió fontos célkitűzése a tagállamok közötti vasúti rendszerek átjárhatóságának biztosítása. Ennek érdekében az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/797 Irányelve (2016. május 11.) meghatározza a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságának alapvető követelményeit.

Ennek az átjárhatósági feltételeknek való megfelelés igazolását szolgálja az európai vasút rendszerelemeinek EK-megfelelőségi vagy alkalmassági nyilatkozatának a kiadása (9. cikk)

Alrendszerek EK hitelesítési eljárásának esetében: (IV. Melléklet).

A vasúti rendszer strukturális alrendszereire és azokon belül a rendszerelemekre vonatkozó egységes követelményeket az Európai Bizottság által kiadott úgynevezett átjárhatósági műszaki előírások – rövidített nevén az ÁME-k – tartalmazzák.

Működési Tanúsítványaink
(NoBo)

A megfelelőségértékelési tevékenység megkezdéséhez a kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania a tanúsító szervezet számára, melyben megjelöli az érintett szakterületet, az érintett rendszerelemeket, melyre a vizsgálatot el szeretné végeztetni.

A tanúsító szervezet egy, az EK-megfelelőségi vagy alkalmassági eljárás során ellenőrzi, megvizsgálja és tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemet, hogy az átjárhatóságra vonatkozó műszaki előírásokban meghatározott alapvető követelményeknek eleget tesz-e, megfelelőség esetén igazolja azt, vagy használatra való alkalmasságot és értékeli a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek gyártását, és az alkalmazott értékelési modulnak megfelelő EK megfelelőségi vagy alkalmassági tanúsítványt ad ki a kérelmező részére.

A Tanúsítási szervezet az EK-hitelesítési eljárás keretében ellenőrzi és megvizsgálja, hogy az adott alrendszer az érvényen lévő uniós jog vonatkozó rendelkezéseiben foglalt követelményeknek megfelel-e, az alrendszer üzembe helyezése engedélyezhető-e. A szervezet megfeleléskor EK-Hitelesítési tanúsítványt állít ki a Kérelmező számára.

A KTI Nonprofit Kft. Tanúsítási Igazgatóságának megfelelőségértékelési tevékenységét az alábbi főbb előírások alapján végzi:

Vasúti Infrastruktúra alrendszer (INF)

A Vasúti Infrastruktúra (INF) iroda fő tevékenysége az infrastruktúra alrendszerben a projekt terjedelmétől függően az ÁME „Infrastruktúra (INF) “, de kiterjed továbbá az ÁME „Vasúti alagutak biztonsága“ (SRT) és az ÁME „Fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőség“ (PRM) alrendszerekre is.

A tevékenységet szabályozó főbb előírások – jogi keretrendszer:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság 1299/2014/EU Rendelete (2014. november 18) az Európai Unió vasúti rendszerének „infrastruktúra” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól
Vasúti Energia alrendszer (ENE)

A Vasúti Energia (ENE) iroda fő tevékenysége az energia alrendszerben a projekt terjedelmétől függően az ÁME Energia (ENE), de kiterjed továbbá az ÁME Vasúti alagutak biztonsága(SRT) alrendszer egyes részeire is.

A munkánkat szabályozó főbb előírások – jogi keretrendszer:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2018/868 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 13.) az 1301/2014/EU rendeletnek és az 1302/2014/EU rendeletnek az energiafogyasztás-mérő rendszerre és az adatgyűjtő rendszerre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról 
 • Helyesbítés az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2014. november 18-i 1301/2014/EU bizottsági rendelethez
Vasúti Ellenőrző-irányító és jelző alrendszer (CCS-CCO)

A fő tevékenység a projekt terjedelmétől függően magába foglalja a „pálya menti ellenőrző-irányító és jelző“ (CCS) alrendszert és a vasúti járművek „fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző“ (CCO) alrendszert is, mely utóbbi vizsgálatait a RST irodával közösen végezzük.

A vasúti ágazatban az „ellenőrző-irányító és jelző” (CCS) kifejezés azokra a fedélzeti és pálya menti rendszerekre és berendezésekre utal, amelyeket a vonatok biztonságos üzemeltetésének és mozgásának biztosítására, a vasúti forgalom irányítására és a vonatok egymástól való távol tartására alkalmaznak. Az átjárhatóságról szóló 2016/796/EC  irányelv azokat az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazza (ÁME-k), amelyek alapvető paramétereket tartalmazó keretet írnak elő minden CCS strukturális alrendszer, funkcionális alrendszer és kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem számára, harmonizált, átlátható és közös szabályokra támaszkodva.

A CCS iroda feladata, hogy a kötelező érvényű nemzetközi előírásoknak való megfelelőséget vizsgálja az ÁME-k teljesítésének bizonyítására, valamint a követelmények igazolása érdekében az ellenőrzést részletes dokumentációval (tervdokumentáció, vizsgálati eredmények, ellenőrzési eredmények és a megfelelőség bármely bizonyítéka) támassza alá.

A NoBo a projekt minden fázisában működik: a tervezéstől a tesztelésen keresztül az üzembe helyezésig. Az alrendszerek és rendszerelemek ÁME-knek való megfelelésének független értékelése révén a tanúsító szervezet EK-megfelelőségi tanúsítvány (rendszerelemek esetében) vagy EK-hitelesítési tanúsítvány (alrendszerek esetében) kiállításával tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot.

A munkánkat szabályozó főbb előírások – jogi keretrendszer:

 • A Bizottság (EU) 2023/1695 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) az Európai Unió vasúti rendszerének az ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és az (EU) 2016/919 rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2020/420 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 16.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló (EU) 2016/919 rendelet német nyelvi változatának helyesbítéséről
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2020/387 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. március 9.) a 321/2013/EU, az 1302/2014/EU és az (EU) 2016/919 rendeletnek a felhasználási terület kiterjesztése és az átmeneti időszakok tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról
 • Helyesbítés az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszereivel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/919 bizottsági rendelethez
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2017/6 VÉGREHAJTÁSI RENDELET 2017. január 5-i az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer európai kiépítési tervéről
Mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők akadálymentessége alrendszer (PRM)

Ezt a tevékenységet az infrastruktúra vizsgálatára vonatkozóan a Vasúti Infrastruktúra (INF) Iroda,  jármű vizsgálata esetében a Vasúti Jármű (RST) Irodával közösen végezzük

A tevékenységet szabályozó főbb előírások:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/772 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 1300/2014 rendeletnek az eszközleltár tekintetében a hozzáférhetőség korlátjainak azonosítása, a felhasználók tájékoztatása, valamint a hozzáférhetőséggel kapcsolatos előrelépés figyelemmel kísérése és értékelése céljából történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 1300/2014 rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról 
Vasúti alagutak biztonsága alrendszer (SRT)

Ezen alrendszer elemeinek vizsgálatait az infrastruktúra esetében a Vasúti Infrastruktúra (INF), Vasúti Energia (ENE), Vasúti Ellenőrző-irányító és jelző alrendszer (CCS-CCO), valamint vasúti jármű esetében a Vasúti Jármű (RST) alrendszereket vizsgáló iroda végzi.

A tevékenységet szabályozó főbb előírások:

 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) az (EU) 321/2013, az (EU) 1299/2014, az (EU) 1301/2014, az (EU) 1302/2014, az (EU) 1303/2014 és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a (EU) 2011/665 bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2016/912 RENDELETE (2016. június 9.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 1303/2014/EU rendelet helyesbítéséről
 • A BIZOTTSÁG 1303/2014/EU RENDELETE 2014. november 18-i az Európai Unió vasúti rendszerének „vasúti alagutak biztonságával” kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól 

A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

Vasúti jármű – Mozdonyok és személyszállító jármű alrendszer (LOC&PAS)

A vasúti ágazatban a jármű megfelelőségértékelési (RST) kifejezés azokra a vontató (dízel és villamos mozdonyok, motorvonatok) és vontatott járművekre, valamint a speciális önjáró járművekre (pályakarbantartó, felsővezeték javító, mérővonatok stb.) valamint azok fedélzeti elemeire, berendezésekre utal, amelyeket a vonatok biztonságos üzemeltetésének és mozgásának közlekedésbiztosítására vonatkozik.

A megfelelőségértékelési vizsgálatok kapcsán az ÁME „Vasúti alagutak biztonsága“ (SRT), az ÁME „Fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőség“  (PRM) az ÁME „Járművek – zaj“ (NOI), kerülnek alkalmazásra, a  vasúti járművek fedélzeti „Ellenőrző-irányító és jelző“ alrendszer (CCO), valamint az ÁME „Járművek – teherkocsik“ (WAG) témakör járművel kapcsolatos vizsgálatait végezzük.

Az átjárhatóságról szóló 2016/796/EC  irányelv azokat az átjárhatósági műszaki előírásokat tartalmazza (ÁME-k), amelyek alapvető paramétereket tartalmazó keretet írnak elő minden „RST” strukturális alrendszer, funkcionális alrendszer és kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelem számára, harmonizált, átlátható és közös szabályokra támaszkodva.

Az RST iroda feladata, hogy a kötelező érvényű nemzetközi előírásoknak való megfelelőséget vizsgálja az ÁME-k teljesítésének bizonyítására, valamint a követelmények igazolása érdekében az ellenőrzést részletes dokumentációval (tervdokumentáció, vizsgálati eredmények, ellenőrzési eredmények és a megfelelőség bármely bizonyítéka) támassza alá.

A NoBo a projekt minden fázisában működik: a tervezéstől a tesztelésig és az üzembe helyezésig. Az alrendszerek és rendszerelemek ÁME-knek való megfelelésének független értékelése révén a tanúsító szervezet EK-megfelelőségi tanúsítvány (rendszerelemek esetében) vagy EK-hitelesítési tanúsítvány (alrendszerek esetében) kiállításával tanúsítja a kölcsönös átjárhatóságot.

A tevékenységet szabályozó főbb előírások:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2020/387 végrehajtási rendelete (2020. március 9.) a 321/2013/EU, az 1302/2014/EU és az (EU) 2016/919 rendeletnek a felhasználási terület kiterjesztése és az átmeneti szakaszok tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/776 végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság (EU) 2018/868 Végrehajtási rendelete (2018. június 13.) az 1301/2014/EU rendeletnek és az 1302/2014/EU rendeletnek az energiafogyasztás-mérő rendszerre és az adatgyűjtő rendszerre vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 1302/2014/EU rendelete ( 2014. november 18. ) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról rendeletnek egyes fejezetei
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2016/919 2016. május 27-én az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszereivel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól
 • Helyesbítés az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszereivel kapcsolatos kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/919 bizottsági rendelethez
 • A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról,
 • A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről
Vasúti Jármű – Teherkocsi alrendszer (WAG)

A Teherkocsi alrendszer megfelelőségértékelési tevékenységét a Vasúti Jármű (RST) iroda végzi.

A tevékenységet szabályozó főbb előírások:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2020/387 végrehajtási rendelete (2020. március 9.) a 321/2013/EU, az 1302/2014/EU és az (EU) 2016/919 rendeletnek a felhasználási terület kiterjesztése és az átmeneti időszakok tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
 • A Bizottság (EU) 2019/776 Végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU) 2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról
 • A Bizottság 321/2013/EU Rendelete (2013. március 13.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 1236/2013/EU Rendelete (2013. december 2.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 321/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2015/924 Rendelete (2015. június 8.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 321/2013/EU rendelet módosításáról
 • A BIZOTTSÁG 321/2013/EU RENDELETE 2013. március 13-i az Európai Unió vasúti rendszerének „gördülőállomány – tehervagonok” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól és a 2006/861/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Járművek – Zaj alrendszer (NOI)

A jármű zajmérést a Vasúti Jármű (RST) iroda megfelelőségértékelése mellett a KTI Közlekedésakusztikai Osztályának bevonásával végezzük, így nyújtva teljeskörű szolgáltatást nyújtani partnereinknek.

 • Külső zajmérés (indítási zaj mérése, elhaladási zaj mérése)
 • Belső zaj mérése

A tevékenységet szabályozó főbb előírások:

 • A Bizottság (EU) 2023/1694 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 10.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az 1300/2014/EU, az 1301/2014/EU, az 1302/2014/EU és az 1304/2014/EU bizottsági rendelet, valamint az (EU) 2019/777 végrehajtási rendelet módosításáról
 • A Bizottság 1304/2014/EU Rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (NOI TSI)
 • A Bizottság (EU) 2019/774 Végrehajtási Rendelete (2019. május 16.) az 1304/2014/EU rendeletnek a „járművek – zaj” alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás meglévő teherkocsikra való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

Bejelentett szervezetként végzett tevékenységével a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Vasúti rendszer harmonikus része legyen az Európai Vasúti közlekedésnek és rendelkezzen az európai átjárhatóság igazolására vonatkozó EK Tanúsítvánnyal.