A Vasúti járművek biztonságos közlekedtethetőségének, működtetésének megfelelőségét bizonyos esetekben az egyes ÁME-k előírásokban rögzített szabványok alapján mérésekkel szükséges igazolni. A KTI rendelkezik bizonyos mérőképességekkel az alábbi mérések elvégzésére vonatkozóan.

Statikus vizsgálatok

Fénymérés – Külső világítás, fényjelző eszközök megfelelőségi vizsgálatai

Ezen vizsgálat keretében a vasúti jármű álló helyzetében a fényforrás eszköze által kibocsájtott fénymennyiség, valamint a TSI által előírt elemek megfelelőségértékelése történik – mérési igazolással:

 • fényszórók
 • helyzetjelzők
 • zárlámpák
 • fényjelzők

vizsgálataira terjed ki

Vonatkozó előírások
 • MSZ EN 15153-1:2020 – Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 1. rész: Fényszórók, jelzőlámpák és zárójelző lámpák nagyvasúti járművekhez
 • MSZ EN 15153-2:2020 – Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 2. rész: Jelzőkürtök nagyvasúti járművekhez
 • MSZ EN 15153-3:2020 – Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 3. rész: Fényjelző berendezések városi vasutak járműveihez
 • MSZ EN 15153-4:2020 – Vasúti alkalmazások. Külső fény- és hangjelző berendezések. 4. rész: Hangjelző berendezések városi vasutak járműveihez
 • 103/2003.(XII.27.) GKM rendelet (a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról)

Dinamikus (üzem közbeni) vizsgálatok (futópróbás mérések)

Menetdinamikai vizsgálatok

Ezen vizsgálatsorozat keretében a járműre előre felszerelt szenzorok, érzékelők segítségével – menet közben – vizsgáljuk a jármű mozgását. Méréssel állapítjuk meg az egyes elemeinek működési tulajdonságait, a jármű menet közbeni viselkedési jellemzőit. Egyes speciális mérőmenetes vizsgálat elvégzése külső közreműködő bevonásával – különmeneti úgynevezett mérővonat közlekedtetésével – történik.

 • Keresztfutás stabilitás vizsgálata
 • Utazási komfort (futásjóság) vizsgálata
Vonatkozó előírások
 • MSZ EN 14363:2016+A2:2023 – Vasúti alkalmazások. Vizsgálatok és szimuláció a vasúti járművek futási tulajdonságainak jóváhagyási eljárásához. Menettulajdonságok vizsgálata és állóhelyi vizsgálatok
 • MSZ EN 12299:2009 – Vasúti alkalmazások. Az utasok utazási kényelme. Mérés és értékelés

Fékútmérés, fékszámítás ellenőrző mérése

Ezen vizsgálatsorozat keretében a járműre előre felszerelt nagypontosságú speciális sebességmérő berendezés, és további érzékelők segítségével – menet közben – vizsgáljuk a jármű lassulását: méréssel állapítjuk meg a fékúttávolságot. Egyes speciális mérőmenetes vizsgálat elvégzése külső közreműködő bevonásával – különmeneti úgynevezett mérőment közlekedtetésével – történik.

Vonatkozó előírások
 • MSZ EN 13452-1:2003 – Vasúti alkalmazások. Fékek. A helyi forgalmú tömegközlekedési eszközök fékrendszerei. 1. rész: A teljesítőképesség követelményei
 • MSZ EN 13452-2:2003 – Vasúti alkalmazások. Fékek. A helyi forgalmú tömegközlekedési eszközök fékrendszerei. 2. rész: Vizsgálati módszerek

Akusztikai vizsgálatok

Esetenként szükséges az álló és a mozgó jármű zajszintjének és annak változó mértékének a meghatározása, amely vizsgálat belső – úgynevezett fedélzeti – illetve külső zaj mérésével valósítható meg.

Az egyes dinamikus zajméréshez szükséges sebességadat szolgáltatása egy speciális járműre szerelhető nagypontosságú sebességmérő eszközzel valósul meg. Egyes speciális mérőmenetes vizsgálat elvégzése külső közreműködő bevonásával – különmeneti úgynevezett mérőmenet közlekedtetésével – történik.

 • Indulási zaj mérése
 • Elhaladási zaj mérése
 • Jármű fedélzeti zaj mérése
 • Dinamikus vágánycsillapítás mérése impulzuskalapáccsal
 • Belsői zaj-mérésekhez sebességadat szolgáltatása
Vonatkozó előírások
 • MSZ EN ISO 3095:2013 – Akusztika. Vasúti alkalmazások. Sínpályához kötött járművek zajkibocsátásának mérése (ISO 3095:2013)
 • MSZ EN 15461:2008+A1:2011 – Vasúti alkalmazások. Zajkibocsátás. A vágányszakaszok dinamikus tulajdonságainak jellemzése elhaladásizaj-mérésekhez
 • MSZ EN ISO 3381:2022 – Vasúti alkalmazások. Akusztika. Kötöttpályás járművek belső zajának mérése (ISO 3381:2021)