4. Vasúti csomag átültetését megvalósító jogszabályok

EU jogszabályok:

Irányelvek

a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv

Bizottsági végrehajtási rendeletek

az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EK-nyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 12-i (EU) 2019/250 bizottsági végrehajtási rendelet

az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a járművek karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszerére vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról, valamint a 445/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 16-i (EU) 2019/779 bizottsági végrehajtási rendelet

Törvénymódosítások:

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVIII. törvény (2018. évi XCVIII. törvény)

Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény (2019. évi CXV. tv.)

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LXXXVI. törvény (2020. évi LXXXVI. tv.), amely törvények kiterjedtek az alábbiakra:

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény,

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

Új Kormányrendeletek:

A Kormány 390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

A Kormány 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról

A Kormány 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

A Kormány 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól

Módosított Kormányrendeletek

A vasúti közlekedési tárgyú egyes kormányrendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról szóló 415/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, benne:

Az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet (413/2020. Korm. R – Átjárhatósági R. módosítás.)

Új miniszteri rendeletek

a vasúti járművek karbantartási rendszeréről és a karbantartásáért felelős szervezetekről szóló 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról szóló 43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról szóló 1/2021. (I. 7.) ITM rendelet (nem közvetlen uniós jogszabályi átültetés, de a nemzeti vasúti műszaki előírások elfogadása szempontjából a rendszerszintű működéshez szükséges jogszabály!)

Módosított miniszteri rendeletek

Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeleteknek a 4. Vasúti Csomag Műszaki Pillérének átültetésével összefüggő módosításáról szóló 37/2020. (X. 14.) ITM rendelet, benne:

A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet módosítása

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI.25.) NFM rendelet módosítása

A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása