Dr. Berényi János

tudományos tanácsadó

Okleveles építőmérnök, okleveles közlekedési szakmérnök (BME), a műszaki tudomány kandidátusa, a KTI örökös tagja. Több közlekedési tervező-, fejlesztő- és kutatóintézményben foglalkozott személy- és áruszállítási kutatásokkal, fejlesztési tervekkel, illetve hazai és nemzetközi projektekkel. Főbb szakterülete: közlekedéstervezés, -szervezés, -menedzsment; városi közlekedés, közlekedési rendszerszervezés, közlekedés logisztika. Több hazai tudományos szervezet tagja és tisztségviselője, két szakmai kézikönyv társszerzője, 58 cikk, valamint 39 önálló tanulmány szerzője.

Fontosabb publikációk

2020

  • Berényi János dr. – Siska Miklós dr.: Határon átnyúló közlekedési együttműködés fejlesztése az osztrák-magyar határtérségben, paper 46, 10 p.
  • Berényi János – Lévai Zsolt: CORCAP – a környezetbarát áruszállítási folyosók kialakítása útján, paper: 38, 12 p.
  • Berényi J. – Dr. Siska M.: Határon átnyúló közlekedési szövetség kialakításának tarifális kérdései
  • Dr. Berényi János: A városi és elővárosi közösségi közlekedés intézményrendszerének változásai 1920-as évektől napjainkig Budapest példáján (Városi Közlekedés 2020/1-2, p.17-27)
  • Dr. Berényi János: Kulturált vagy civilizált, avagy erkölcsös közlekedés? (Városi Közlekedés 2020. /2. online szám, p.40-46)

2019

  • Dr. Berényi János: Közlekedési szövetség –mint a határon átnyúló közlekedés-szervezés európai jó gyakorlata; Verkehrsverbund – als europäisches Best Practice von grenzüberschreitender Verkehrsorganisation (Connreg AT-HU Projekt zárókonferencia 2019 jún. 19. Sopron)
  • Dr. Janos Berenyi – Zsolt Levai: Regional analysis of challenges and needs for the Győr-Sopron-Burgenland Region  (CORCAP Partner Meeting, Dresden, 2019 Nov. 26-28)