Déri András

2023

Bauer, Béla; Miskolczi, Márk; Krizsik, Nóra; Déri, András; Kovács, Tamás; Barna, Éva: Közlekedésbiztonságra nevelés a köznevelésben – oktatási anyagok tartalomelemzése. KÖZLEKEDÉS ÉS MOBILITÁS (2023)

2022

Gulyás, Barnabás; Déri, András: Locating the position of non-formal learning: theory and practice. GYERMEKNEVELÉS: ONLINE TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT 10: 2 pp. 47-62. , 16 p. (2022)

2021

Déri, András; Szabó, Andrea: Generációs kihívás a poszt-Covid időszakban. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 31: 4 pp. 4-27. , 24 p. (2021)

Dr. Bauer Béla

2023

Bauer Béla, Miskolczi Márk, Krizsik, Nóra, Déri, András, Kovács Tamás, Barna, Éva: Közlekedésbiztonságra nevelés a köznevelésben – oktatási anyagok tartalomelemzése
KÖZLEKEDÉS ÉS MOBILITÁS (2023)

2022

Bauer Béla, Déri András, Miskolczi Márk: Kultúrafogyasztási szokások átrendeződése a Covid19-pandémia idején

In: Stefkovics, Ádám; Pillók, Péter (szerk.) Századvég Riport 2022 ) Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2023)

2021

Miskolczi Márk, Bauer Béla, Déri András, Kovács Tamás: Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején

TURIZMUS BULLETIN 21 : 3 pp. 24-33., 10 p. (2021)

2021

Bauer Béla, László TamásMáthé Áron, Megyery Gerda, Vandróczki Viktor: A kommunista diktatúra emlékezete a magyar társadalomban

Budapest, Magyarország, Századvég Kiadó (2021) , 95 p. ISBN: 9786155164743 

2021

Bauer Béla, Gondi-Bokányi, Zita, László Tamás, Sövegjártó Virág: „Lövészároktól babzsákfotelig”. A magyarországi generációk sajátosságai

In: Stefkovics, Ádám; Hortay, Olivér (szerk.) Századvég riport 2021 Budapest, Magyarország: Századvég Kiadó (2022) pp. 369-386., 18 p.

Albert Gábor

2020

  • Albert G., Miksztai P.:  Tehergépkocsi szokásjellemzők feltárása pozíció adatok alapján; paper 62, 16 p.

2019

  • Albert G. (2019): Helyváltoztatási szokások dinamikus változása. In: Hamarné Szabó Mária (szerk): Közlekedésfejlesztés Magyarországon. Siófok

2018

  • Albert G. (2018): A közlekedési szokásjellemzők változása Magyarországon. In: Hamarné Szabó Mária (szerk): Közlekedésfejlesztés Magyarországon. Siófok, pp. 52-60.
  • Albert G., Magyari A. (2018): Hol tartunk? ITS stratégia és valóság. In: Horváth B., Horváth G., Gaál B. (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia: Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Győr, Széchenyi István Egyetem, pp. 424–451
  • Albert G., Szűcs H. (2018): Vonattal Ferihegyre? In: Horváth B., Horváth G., Gaál B. (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia: Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Győr, Széchenyi István Egyetem, pp. 106–123

2017

  • Albert G. (2017): Az országos célforgalmi mátrixok kidolgozása és első eredményei. In: Hamarné Szabó Mária (szerk): Közlekedésfejlesztés Magyarországon. Siófok
  • Albert G. (2017): Az új Országos Célforgalmi Mátrixok (OCM-2016) mint a közlekedéstervezés alapkövei. Közlekedéstudományi Szemle LXVII:5 (2017. október), pp. 5–15, DOI
  • Albert G. (2017): Módszertani változások és sajátosságok az országos célforgalmi mátrixok kidolgozásában In: Horváth B., Horváth G., Gaál B. (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia: Térség és mobilitás. Győr, Széchenyi István Egyetem, pp. 291–300

Nagy Péter Dávid

2023

Krizsik Nóra, Szigeti Szilárd, Pauer Gábor, Nagy Péter Dávid: Az óraátállítás közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálata, XIII. International Conference on Transport Sciences / XIII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia, Győr: Multimodality and sustainability / Multimodalitás és fenntarthatóság, Győr, Magyarország: Közlekedéstudományi Egyesület (2023) pp. 419-425., 7 p.

2022

Krizsik Nóra, Pauer Gábor, Nagy Péter Dávid: A közúti balesetek alakulása a Covid-19 2020. évi kijárási korlátozásának tekintetében, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE LXXII : 6 pp. 64-70. , 7 p. (2022)

2022

Krizsik Nóra, Pauer Gábor, Nagy Péter Dávid: Kijárási korlátozások hatása a közúti baleseti jellemzőkre, XX European Transport Congress / XII International Conference on Transport Sciences, Győr: After pandemic – before autonomous transport, Győr, Magyarország: Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) (2022) 745 p. pp. 605-618. Paper: n.a. , 14 p.

Szigeti Szilárd

2023

Pauer, G., Krizsik, N., Szigeti, S. “Estimating the Underreporting Rate of Injured Cyclists”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 67 (2) (2023), pp. 619-627. 2023. DOI: 3311/PPci.19429

2023

Pauer G., Krizsik N., Szigeti Sz. (2023). Digitális sebesség- és sebességhatár-kijelző készülékek hatásának vizsgálata, Közlekedés és Mobilitás, 2 (1) (2023). DOI: 10.55348/KM.21

2023

Pauer, G., Krizsik, N., Szigeti, Sz. (2022). Digitális sebesség-és sebességhatár kijelző készülékek hatásának vizsgálata. XII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia. Győr, 2022. június 9-10. (pp. 487-497)

2023

Pauer, G., Krizsik, N., Szigeti, Sz. (2022). Evaluating the effects of a vehicle activated ITS device at a pedestrian crossing. Fersi conference 2022: Implementing evidence-based road safety measures; Removing barriers and enhancing public support. Extended summary. The Hague, The Netherlands, 6-7 October 2022. 

2021

Pauer, G., Krizsik, N., Szigeti, , Hamza, Zs. (2021). Identification and analysis of potential risk factors influencing the road safety level at designated pedestrian crossings. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1202, 012032. DOI: 10.1088/1757-899X/1202/1/012032 ((30th International Baltic Road Conference (IBRC 2021) 23rd-24th August 2021, Riga, Latvia))

Barna Éva

2023

Barna É. Automata vezetéstámogató rendszerekhez kapcsolódó kockázatok és a kezelésükre való felkészítés a gépjárművezető képzésben. Közlekedéstudományi Szemle 2023. LXXIII. évf. 1. sz. pp 62-70

Krizsik Nóra

2023

Pauer Gábor – Krizsik Nóra – Szigeti Szilárd: Estimating the Underreporting Rate of Injured Cyclists, Periodica Polytechnica Civil Engineering, Vol. 67 No.2 (2023), 619-627

2023

Anteneh Afework Mekonnen – Tibor Sipos – Nóra Krizsik: Identifying Hazardous Crash Locations Using Empirical Bayes and Spatial Autocorrelation, ISPRS Int. J. Geo-Inf. (2023), 12, 85.

2023

Krizsik Nóra, Sipos Tibor: Social Perception of Autonomous Vehicles, Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 51(2), pp. 133–139. (2023)

2023

Krizsik Nóra – Dr. Sipos Tibor – Dr. Berényi János: Gyalogos sérültek nemzetgazdasági veszteségértéke, XIII. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia, Győr, 2023

2022

Krizsik Nóra – Dr. Sipos Tibor – Dr. Kővári Botond: Nemzetgazdasági veszteségértékek szerepe a személysérüléses közúti közlekedési balesetekben, Közlekedéstudományi Szemle, 2022, LXXII. évfolyam, 5. szám, 55-65. o.

Hóz Erzsébet

2023

Hóz, Erzsébet; Glász, Attila: Elsőbbségadási hajlandóság jelzőtáblával szabályozott kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 63 : 2  44-58. , 15 p. (2023)

2023

Hóz, Erzsébet; Lányi, Péter ; Kalmár, Tamás: Kerékpárosok biztonságának elemzése 10 megyei jogú városban különös tekintettel a város és térsége biztonsági helyzetére és a kerékpáros létesítmények típusára, ÚTÜGYI LAPOK: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 11 : 17  1-23. , 23 p. (2023)

2021

Glász, AttilaHóz, Erzsébet: Kerékpárutak forgalmi lefolyásának elemzése, In: Horváth, Balázs; Horváth, Gábor (szerk.)  Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia : „Közlekedés a Járvány után: folytatás vagy újrakezdés”, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem (2021) 567 p. pp. 353-365. , 13 p.

2021

Hóz, Erszébet; Cseffalvay, Mária: Nyitott kerékpársávok alkalmazásának tapasztalatai, a hazai szabályozás hiányosságai, ellentmondásai, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 71 : 1  48-62. , 15 p. (2021)

2019

Hóz, Erszébet; Cseffalvay, Mária: Nyitott kerékpársávok alkalmazásának tapasztalatai, a hazai szabályozás hiányosságai, ellentmondásai, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 71 : 1  48-62. , 15 p. (2021)

2018

Hóz, ErzsébetMakó, Emese ; Miletics, Dániel: Road safety issues of EU funded bicycle network projects in Hungary (2018), https://www.scipedia.com/public/Mako_et_al_2018a, Collection of open conferences in research transport (2018). Vol. 2018, 219 URL,

2016

Hóz, ErzsébetMakó, Emese ; Miletics, Dániel: Road safety issues of EU funded bicycle network projects in Hungary (2018), https://www.scipedia.com/public/Mako_et_al_2018a, Collection of open conferences in research transport (2018). Vol. 2018, 219 URL,

2016

Ambros, Jiri ; Novak, Jan ; Borsos, AttilaHoz, Erzsebet ; Kiec, Mariusz ; Machcinik, Stefan ; Ondrejka, Roman: Central European comparative study of traffic safety on roundabouts, In: Rafalski, L (szerk.) Transport Research Arena 2016 : 6th European Transport Research Conference (2016) Paper: 10532 , 10 p.

2016

Hamza, Zs ; Hóz, E; Török, Árpád: M2-es autóút közlekedésbiztonsági felülvizsgálata (KBF): 2. rész, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 66 : 2 pp. 65-74. , 10 p. (2016)

2016

Hamza, Zs ; Hóz, E; Török, Árpád: M2-es autóút közlekedésbiztonsági felülvizsgálata (KBF): 2. rész, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 66 : 2 pp. 65-74. , 10 p. (2016)

Cseffalvay Mária

2021

Nyitott kerékpársávok alkalmazásának tapasztalatai, kerékpárosok és gépjárművezetők viselkedésének vizsgálata, Közlekedéstudományi Szemle, 2021, társszerző

2019

Közúti forgalmi adatok megbízhatóságának javítása, Közlekedésbiztonság (web), 2019

2015

A megtett úttal arányos tarifarendszerű elektronikus díjszedési technológia bevezetésével kapcsolatos forgalmi vizsgálatok és eredmények, 2015

2014

Közúti közlekedésbiztonsági helyzetkép 2001-2013, KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft, Közlekedésbiztonsági Központ 2014, társszerző

2012

Forgalomszámlálás a települések közúthálózatán (múlt-jelen-jövő), Kutatások 2012, Közúti közlekedésbiztonsági füzetek sorozat különszáma) 2013

2011

Az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás, Közlekedésbiztonság 2011

2008

Az Országos Közúti Keresztmetszeti Forgalomszámlálás, Camion Truck & Bus 2008