Tisztelt Érdeklődő!

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgálóállomás auditálási tevékenységet a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KTI) végzi, a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Amennyiben Ön a közúti járművek műszaki vizsgálatában közreműködőként vizsgálóállomást üzemeltet, vagy üzemeltetni kíván, ezen a felületen naprakész információkhoz juthat az Önt érintő feladatokról, a tevékenységéhez tartozó előírásokról.

Ugyanitt kap segítséget, amennyiben Önnek feladata van a tevékenységéhez előírt auditált státusz megszerzésével, vagy megtartásával kapcsolatosan.

A KTI a saját feladataihoz tartozó információkat kizárólag ezen a webhelyen osztja meg az érintett érdeklődőkkel. Minden egyéb – az auditálással kapcsolatban – megjelenő információért és tevékenységekért felelősséget nem vállalunk.

Közlemény

Tisztelt Cégvezető Asszony/ Úr!
Tisztelt Vizsgálóállomás Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk, hogy 2023. december 28-29-én a műszaki vizsgálatot érintő jogszabályok módosultak.
Igy megváltoztak, hogy csak a legfontosabbakat említsük, a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet, a 25/2021. (VI.16.) ITM rendelet, az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet egyes rendelkezései, 2024. január 2-től hatályát veszíti az 577/2022 (XII.23.) Korm. rendelet (veszélyhelyzeti szabályozás).

A jogszabályváltozásoknak megfelelően a honlapunkon olvasható tartalmakat is ezek figyelembevételével 2024. januárjában folyamatosan frissíteni fogjuk.

Kérjük, kísérje figyelemmel a változásokat!

Budapest, 2023. 12. 30.

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

—————————————————————————————————————————————————————-

Tisztelt Cégvezető Asszony/ Úr!
Tisztelt Vizsgálóállomás Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon a „Műszaki vizsgaállomás audit” cím alatt a „Segítség” csempében megtalálható a frissített, kiegészített Minta ügyviteli és technológiai eljárásrend és mellékletei https://www.kti.hu/szolgaltatasok/muszaki-vizsgaallomas-audit/segitseg/.

A „Minta ügyviteli és technológiai eljárásrend és mellékletei”-ben átvezetésre kerültek az elmúlt időszak jogszabályi változásai illetve kisebb javítások történtek, valamint kiegészült újabb 12, 13 és 14 számú mellékletekkel. Ezek közül külön is megemlítjük és felhívjuk a figyelmüket a 13. számú mellékletre, amely a „Kiegészítő eljárások (alvizsgák) technológia” leírását tartalmazza.

Kérjük, hogy az ügyviteli és technológiai eljárásrendjüket a „Minta ügyviteli és technológiai eljárásrend és mellékletei” szerint frissítsék, egészítsék ki.

A 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján kiadott, érvényes engedéllyel rendelkező, működő vizsgálóállomások auditált státuszának érvényessége 2 év, amelynek dátuma a KTI által kiadott tanúsítványon olvasható.

A rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a felülvizsgálat legalább 60 nappal az érvényesség lejárata előtt kérelmezhető.

Az auditált státusz megújítása iránti kérelem új űrlapja és a kitöltési útmutató minta letölthető honlapunkról. 

Engedéllyel még nem rendelkező vizsgálóállomások, illetve azon vizsgálóállomások, melyek engedélyét visszavonták, a KTI honlapján közzétett kérelem – Auditálási Szabályzat és útmutató szerinti – kitöltésével és benyújtásával tudják kezdeményezni az auditálást.

A kérelem benyújtását követően a további teendőkről a KTI küld számukra értesítést.

Budapest, 2023. 12. 06.

KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság