A KTI Nonprofit Kft. közzétételi listája

A KTI Nonprofit Kft. közzétételi listája

Juttatások, összesítők

Szerződések

Közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések

A KTI Nonprofit Kft. által indított eljárásokhoz tartozó publikálásra kötelezett dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság által működtetett, publikus kereső  (https://kereso-core.kozbeszerzes.hu ) oldalon, illetve a Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által üzemeltetett https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap oldalon ingyenesen érhetők el.

Számviteli törvény szerinti beszámolók

Számviteli törvény szerinti beszámolók

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 18-19. §-aiban, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a KTI a letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségét a beszámoló(i) Céginformációs Szolgálat részére történő megküldésével teljesíti/teljesítheti. A közzétett – és ezzel letétbe helyezett – beszámolók őrzéséről és archiválásáról a Ctv. 19. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Céginformációs Szolgálat gondoskodik.

A beszámoló ingyenesen bárki által hozzáférhető és visszamenőlegesen is megismerhető a https://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon a cég nevének vagy cégjegyzékszámának (01-09-890710) megadásával.

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége

adatvedelem@kti.hu

dr. Bárány Barbara

A Társaság a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi módon fogadja:
postai úton: 1518 Budapest, Pf. 107. címen
elektronikus úton: integritas@kti.hu email címen

Összevont jelentés a helyközi közlekedésről

A vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 7. cikkében foglalt közzétételi kötelezettség szerint minden illetékes hatóság évente egyszer összevont jelentést tesz közzé a felelősségi körébe tartozó közszolgáltatási kötelezettségekről, a kiválasztott közszolgáltatókról, valamint a visszatérítés útján az említett közszolgáltatóknak biztosított ellentételezésekről és kizárólagos jogokról.

A helyközi közszolgáltatási tevékenység finanszírozásáról szóló jelentés az alábbi linken érhető el:

2022. évi jelentések

2021. évi jelentések

Megyei jogú városok
Városok

2020. évi jelentése

Megyei jogú városok
Városok

2019. évi jelentése

Megyei jogú városok
Városok