Autóbuszbeszerzések koordinációja

Tájékoztatjuk, hogy a személyszállítási közszolgáltatások nyújtásához használt autóbuszok közül az M3 járműkategóriába tartozó I. és A. osztályú járművek esetében a beszerzések koordinálását a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KTI) látja el.

A tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról szóló 397/2022. (X. 20.) Korm.rendelet a személyszállítási közszolgáltatások nyújtásához használt autóbuszok közül az M3 járműkategóriába tartozó I. és A. osztályú járművek tekintetében különleges beszerzési szabályokat rendel alkalmazni.

A 397/2022. (X.20.) Korm.rendelet módosítását követően a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) vette át, mint a fenti járműkategória koordináló szerve, a feladatok ellátását a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Nonprofit Kft-től.

Felhívjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5-7. §-ai szerinti ajánlatkérők figyelmét arra, hogy a 397/2022. (X.20.) Korm. rendelet járműbeszerzési terv elkészítését és benyújtását írja elő számukra az M3/I. és M3/A. járműkategóriába tartozó járművek árubeszerzésként vagy ilyen járművekkel nyújtott szolgáltatásként (ideértve a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályázati eljárást is) történő beszerzése esetére, illetve egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket is teljesíteni kell.

Az Ajánlatkérők a Módszertani Útmutató és Járműbeszerzési Terv sablon segítségével tehetnek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek. A járműbeszerzési tervet első ízben 2023. március 22-ig kellett benyújtani, ezt követően évente szükséges azt frissíteni.

További információkkal a KTI Nonprofit Kft. CVD koordinációval foglalkozó szervezeti egysége áll rendelkezésre a cvdkoordinacio@kti.hu elérhetőségen.

Letölthető dokumentumok:
Módszertani Útmutató
Járműbeszerzési Tervsablon