Kedves Látogatónk!

Köszöntöm Önt a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet weboldalán.

A KTI Nonprofit Kft. tevékenységével a közlekedés teljes vertikumát lefedi, a különböző ágazatokra vonatkozóan olyan elemeken keresztül támogatja a kitűzött célok megvalósítását, mint a közlekedés energiafelhasználása vagy az intelligens technológiák alkalmazása. Elsőrendű feladatunk a közlekedési adminisztráció, és az ágazati szereplők döntéseinek adatokkal, tanulmányokkal, felkészítő anyagokkal történő támogatása.

Intézetünk több mint 85 éves múltra tekint vissza, kutatóközpontjainkban kiváló szakembereink a légiközlekedés, a fenntartható közlekedés, a közlekedésfejlesztés, a közlekedésbiztonság és a mobilitás területén dolgoznak.

Intézményünkben különböző, a közlekedéshez kapcsolódó képzések lebonyolítása is zajlik, amelyek keretében éves szinten átlagosan 14 000 fő vesz részt.

Felnőttképzéseink mellett a legkisebbekre is gondolunk, így az elmúlt időszakban mintegy 60 000 kisgyermek óvodai közlekedésbiztonsági képzését tettük lehetővé.

Munkatársaimmal együtt azért dolgozunk, hogy a közlekedési és logisztikai terület vezető tudományos hátterét biztosítsuk és továbbfejlesszük.

Mayer András János
ügyvezető

Ismerje meg intézetünket

Tevékenységünk

A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.

A KTI tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedi, vagyis a személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztésének együttesére is kiterjed; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan pedig olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása.

A KTI képes nyújtani olyan opciókat, amelyre Önnek a közlekedés terén – kutatás és fejlesztés – a helyes döntéshez szüksége van.

Tradíció és partnerség

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelten közhasznú. Jogelődjeivel együtt 85 éves múltra tekint vissza. Az 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő KTI az Építési és Közlekedési Minisztérium egyik kutatóbázisa. Az állami szakirányítás mellett partnerei a köz- és magán szektorból kerülnek ki. A KTI összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei és az Intézet kiterjedt partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

A KTI széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Tagja számos nemzetközi kutatási szervezetnek.

Aktív tagja a közlekedési kutatásokkal, a közlekedésbiztonsággal, a közösségi közlekedéssel és a közlekedési képzésekkel foglalkozó legelismertebb nemzetközi szervezetekkel (FEHLR, FERSI, ECTRI, AIPCR, CARE, IRTAD, UITP, EUROTRA), és számos európai kutatóintézettel ápol élő kapcsolatot.

A közlekedésért felelős minisztérium megbízásából az „EU-ENSZ EGB Közúti-Jármű Műszaki Koordinációs Központ” látja el hazánk képviseletét az európai jármű-műszaki előírások kialakításával foglalkozó nemzetközi fórumokon, koordinálja a nemzetközi szakmai konferenciákon résztvevő magyar szakemberek munkáját és végzi a szakmai háttérmunkát a nemzetközi előírások, rendeletek, irányelvek hazai jogszabályokba való beépítéséhez.

A KTI a vasúti tanúsítások révén állandó tagja az NB-Rail stratégiai munkacsoportjának. Szorosan együttműködik a RINA Service (olasz), az Arsenal RACE (osztrák) és a SCHIG (osztrák) külföldi tanúsító szervezetekkel.

Erőforrás és szaktudás

A Közlekedéstudományi Intézet kutatási-fejlesztési szolgáltatásaiban mind erősebb a környezetért és a társadalomért érzett felelősség. Mindezt szem előtt tartva a KTI nemzeti szinten segíti elő az Európai Tanács határozataiban megfogalmazott, versenyképességre és tudásbázisra vonatkozó céljainak megvalósítását.

A KTI Nonprofit Kft. országos gyűjtőkörű nyilvános szakkönyvtára 40 ezer kötetnyi gyűjteményével, könyvekkel, kutatási jelentésekkel, “szürke” irodalommal, szakfolyóiratokkal és CD/DVD adatbázisokkal áll a szakemberek, valamint az érdeklődő állampolgárok rendelkezésére.

A KTI akkreditált laboratóriumokkal, ISO 9001-es minőség-irányítási, valamint ISO 14001-es környezetirányítási rendszerrel rendelkezik.

Vezetőség

Mayer András János
Ügyvezető

Szervezeti egységek vezetői

Varga István
stratégiai, kutatás-fejlesztési és innovációs igazgató
Oláh Gábor
képzési, vizsgáztatási igazgató
Végh Krisztina
tanúsítási igazgató
Tánczos András
működéstámogatási igazgató
Berente István
személyszállítási közszolgáltatási igazgató
•
gazdasági igazgatóság