Dr. Gál Tibor

1929–2010
Mikor dolgozott a KTI-ben?
1953–2010
Mikor választották örökös tagnak?
2009
„Szakmai és vezetői munkája meghatározó és kiemelkedő szerepet játszott a korszerű diagnosztikai eljárások és technológiák kidolgozásában és alkalmazásba vételében a hazai gépjármű-közlekedésben”

dr. Gál Tibor okleveles gépészmérnök az egyetem befejezése után rövid ideig a Kismotor és Gépgyárban dolgozott. Ezt követően kizárólag intézetünk (és jogelődei) munkatársa volt nyugdíjba vonulásáig. Kutatói munkásságának kezdete egybeesik az 1953 októberében létrejött ATUKI, azaz Autóközlekedési Tudományos Kutató Intézet megalakulásával. Az ATUKI az Országos Automobilkísérleti Állomás (1938–1953) utódintézménye lett, és az EMKE közelében, a Csokonai utcai hajdani épületében volt a székhelye.

A közúti autóközlekedés akkori egyik fontos műszaki kutatási-fejlesztési területe volt a hazai motorizáció (automobilizmus) kialakítása, a karbantartási rendszerek és berendezéseik fejlesztése és alkalmazásba vétele, a fiatal szakemberek kapcsolódó oktatásának megvalósítása. dr. Gál Tibornak a közúti gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, vizsgálata alapvonalainak kidolgozásában is jelentős szerepe volt. E tevékenység egyik fontos eredménye a Kolimár Györggyel közösen jegyzett Gépjármű karbantartó és garázsberendezések című szakkönyv, amely tananyagként szolgált a gépjárművezető-képzésben, és fontos szerepet töltött be a hazai autójavításban és karbantartóiparban – többször átdolgozva és korszerűsítve évtizedeken át volt használatban.

dr. Gál Tibor hosszú kutatóintézeti munkássága végig ehhez a tématerülethez kötődik. Kezdetben, a minden meghibásodott alkatrészt megjavítani igyekvő időszakban a járművek karbantartásához módszert, eszközt, javítástechnológiát dolgoztak ki, majd ezt kiegészítették az egyre szélesebb körben alkalmazott járműdiagnosztika bevezetéséhez szükséges jármű- és motordiagnosztikai eljárások és berendezések kifejlesztésével, üzemi bevezetésével.

Az 1963-ban elfogadott „A gépjárművek karbantartásának rendszerei, a műszaki szemlék periódusságát befolyásoló tényezők” című műszaki doktori értekezése az említett témakörben kidolgozott és a gépkocsik üzemeltetői, valamint javítóipari gyakorlatában alkalmazható tudományos eredményeket foglalta össze.

1983. január 1-jén 128 fővel alakult meg a KTI részeként a TRANSINNOV Közlekedési Műszaki Fejlesztő Leányvállalat. Feladatköre a műszaki szolgáltatás volt, amelynek keretében a gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos alkalmazott kutatásokat végeztek, újdonságokat fejlesztettek ki, illetve licenceket, technológiákat adaptáltak a hazai körülményekre. Dr. Gál Tibort az új vállalat Járműfenntartási Osztályának vezetőjévé nevezték ki. A vezetése alatt működő osztály, követve a járműállományunk jelentős korszerűsödését, jelentős szerepet vállalt a járműdiagnosztikai eszközök kidolgozásában az alapkutatásoktól, tervezéstől egészen a hazai gyártásba vitelig és a hazai és külföldi használatba adásig. Ekkoriban a közlekedés előtérbe kerülő környezeti hatásai kapcsán megjelent a kipufogógáz-emisszió vizsgálata is – Dr. Gál Tibor és az általa vezetett osztály szakemberei a járművek emissziójának egységes európai előírások szerint végzett mérése, az ehhez szükséges berendezések kifejlesztése, lehetőség szerinti hazai gyártásának megvalósítása területén is alapvető szerepet játszottak.

Az osztálya fejlesztő- és tervezőmunkája eredményeként hazai gyártásban megjelent és elterjedten használatba került számos berendezés. Az eszközök közül soknak a tervezésében és azok intézeti szabadalmaztatásában tulajdonostársként nyert díjazást, elismerést. Ezek közül néhány fontosabb, még napjainkban is alkalmazott berendezés a következő:

  • léglapátos tüzelőanyag-fogyasztásmérő próbapad tehergépkocsikhoz,
  • örvényáramú fékkel működő görgős próbapadok (a személy- és tehergépjárművek tüzelőanyag-fogyasztásának mérésére)
  • görgős próbapadok fékvizsgálatokhoz, saját fejlesztésű minősítő szoftverrel,
  • lengéscsillapító-vizsgáló berendezések (személy- és tehergépjárművekhez),
  • optikai rendszerű, a futómű geometriájának ellenőrzésére szolgáló mérőberendezés (szintén személy- és tehergépkocsik vizsgálatához).

A magyar autógyártás megindulásának centenáriuma alkalmából a hazai automobilizmus fejlődését szolgáló jelentős hozzájárulásának, valamint a magyar tudomány és technika gazdagításának elismerésére 2005 novemberében a BME által adományozott kitüntetést kapott.

Szakmai és vezetői munkája meghatározó és kiemelkedő szerepet játszott a korszerű diagnosztikai eljárások és technológiák kidolgozásában és alkalmazásba vételében a hazai gépjármű-közlekedésben. Az említett szakterületek ismeretanyagát bemutató publikációi, valamint a különböző fórumokon tartott előadásai jelentős szerepet játszottak gépjárműállományunk műszaki-üzemeltetési színvonalának érdemi javításában és a szakterületen dolgozó szakemberek magas színvonalú továbbképzésében. Iskolateremtő munkáját igazolja, hogy a vezetése alatt dolgozó munkatársai közül többen is vezető beosztásba kerültek a szakterület különböző fontos intézményeinél.

Több mint fél évszázados szakmai és vezetői tevékenységével jelentősen járult hozzá Intézetünk tudományos hírnevének kialakításához. Példamutató szakmaszeretete és elért eredményei a fiatal generáció számára követendő példát jelentenek.

dr. Merétei Tamás