Dr. Lieszkovszky József Pál

szenior kutató (tudományos főmunkatárs)

Az ELTE-n okleveles terület- és településfejlesztő geográfusként, az SZTE-n pedig nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos közgazdászként végzett. A PhD fokozatát a SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában szerezte, „A közforgalmú közlekedési elérhetőség vizsgálata hazánk vidéki térségeiben” című értekezésével. Főbb érdeklődési és kutatási területei: a vidéki térségek közforgalmú közlekedése, az igényvezérelt közlekedési módok megjelenési formái a vidéki és a városi térségekben, a közlekedési eredetű társadalmi kirekesztettség kutatása, a határmenti térségek közforgalmú közlekedési problémáinak összehasonlító vizsgálata.

Fontosabb publikációk

2020

  • Lieszkovszky József Pál – Dr. Munkácsy András: Általános iskolások ingázási jellemzői; paper 32, 11 p.
  • Munkácsy A., Strommer T. és Lieszkovszky J. P.: Utazás közbeni tevékenységek leltára, paper 69, 12p

2018

  • Lieszkovszky J. P.: A közlekedési eredetű kirekesztettség által érintett társadalmi csoportok vizsgálata a hátrányos helyzetű térségekben. pp. 90–97

2017

  • Lieszkovszky J.P: Államhatár- Összeköt vagy elválaszt?, pp. 38-41
  • Hardi, T. – Lieszkovszky, J. P.: Az államhatár és a közösségi közlekedés kapcsolata a vidéki térségekben. A Falu, 34:1. 2019, 23–32. o.