Dr. Munkácsy András

központvezető (tudományos főmunkatárs)

A Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont vezetője és a Közlekedésmenedzsment Osztály kutatója. Közgazdászként végzett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Tudományos fokozatát a Madridi Műszaki Egyetemen (UPM) szerezte közlekedés- és járműtudományok tudományágban. Fő szakterülete: az utazási szokások vizsgálata, valamint a mobilitásmenedzsment és -tervezés. Érdeklődési területe: a személyközlekedési folyamatok, különösen a közlekedés és turizmus kapcsolatának, valamint a közforgalmú közlekedés és a nem motorizált közlekedési módok használatának a vizsgálata. A 2021 és 2024 közötti időszakban a Tudományos Tanács tagja a KTI-ben.

Fontosabb publikációk

2020

 • Munkácsy A., Virág Á.: A fenntartható városi mobilitási tervek megalapozásának kihívásai, paper 37, 6p.
 • Munkácsy A., Strommer T. és Lieszkovszky J. P.: Utazás közbeni tevékenységek leltára, paper 69, 12p
 • Munkácsy A. és Strommer T.: Csúcsidei utasok által végzett tevékenységek a budapesti metrón, paper 68, 9p.
 • Munkácsy A. és Jászberényi M. (szerk.): Utazás a tudományban. Mobilitás a jövőben. 2020. február 21. Konferenciakötet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2020
 • Munkácsy A., Virág Á., Csendes B.: Kerékpáros turisztikai úthálózat felmérési módszere
 • Munkácsy A., Virág Á., Csendes B.: Kerékpározás az erdészeti utakon: gondolatok egy kerékpáros turisztikai útvonalak értékelésére szolgáló módszer első alkalmazása nyomán. Útügyi Lapok 8:13, 2020, pp. 61–76., DOI
 • Munkácsy A., Keserű I., Siska M.: Travel-based multitasking on public transport: an empirical research in Hungary. Periodica Polytechnica Transportation Engineering, megjelenés alatt

2019

 • Munkácsy A. és Jászberényi M. (szerk.): Utazás a tudományban. Innováció a közlekedésben. 2019. február 22. Konferenciakötet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2019 LINK
 • Munkácsy A. és Siska M.: Az utazási idő hasznos eltöltésének vizsgálata. pp. 47–49.
 • Nagy D., Munkácsy A., Jászberényi M.: Impacts of the EU Strategy for the Danube Region in light of transport volumes on the Danube. DETUROPE – The Central European Journal of Regional Development and Tourism 11:3, 2019, pp. 59–79, LINK
 • Munkácsy A., Siska M., Keserű I.: Az utazás közbeni tevékenységek a közforgalmú közlekedésben; pp.450-458

2018

 • Munkácsy A. és Oszter V.: Combination of traditional and new methods for the analysis of travel patterns: the case of nationwide public transport OD matrices in Hungary. Zenodo.
  7th Transport Research Arena (TRA2018), Bécs, 2018. április 16–19., DOI
 • Munkácsy A. és Jászberényi M. (szerk.): Utazás a tudományban. Konferencia a 70 éves Pálfalvi József tiszteletére. 2018. február 23. Konferenciakötet. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2018 LINK
 • Munkácsy A.: „Mint a nyomozó a krimiben” – Pálfalvi József szakmai-tudományos életútja. pp. 8–19
 • Munkácsy A. és Monzón, A. (2018): Diffusion of Bike Sharing as an Innovation Vector in the City: The Case of BiciMAD (Madrid). Journal of Urban Technology 25:3, pp. 1–26, DOI
 • Munkácsy A., Szele A., Hideg V. (2018): A fokozódó motorizáció városi-elővárosi tünetei és a kiutak. In: Horváth B., Horváth G., Gaál B. (szerk.): Közlekedéstudományi Konferencia: Technika és technológia a fenntartható közlekedés szolgálatában. Győr, Széchenyi István Egyetem, pp. 53–60

2017

 • Munkácsy A., Monzón, A. (2017): Impacts of Smart Configuration in Pedelec-Sharing: Evidence from a Panel Survey in Madrid. Journal of Advanced Transportation 2017, ID 4720627, 11 p., DOI
 • Munkácsy A., Monzón, A. (2017): Potential user profiles of innovative bike-sharing systems: the case of BiciMAD (Madrid, Spain). Asian Transport Studies 4:3, pp. 621–638
 • Munkácsy A., Vass L. (2017): Utasforgalmi vizsgálatok a helyközi autóbusz-közlekedésben. Közlekedéstudományi Szemle LXVII:5 (2017. október), pp. 16–24, DOI