Dr. Török Ádám

szenior kutató, kutatóprofesszor

2004-ben szerzett közlekedésmérnöki diplomát, majd 2007-ben okleveles gazdasági szakmérnök lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2008-ban PhD fokozatot szerzett közlekedéstudományban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, a Közlekedéstudományi Doktori Iskolában. 2008 óta az MTA Köztestületi tagja. 2016-ban PhD címet szerzett Gazdálkodástudományban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karán, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában. 2008 óta a Közlekedéstudományi Intézet kutatója. 2009 óta Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar munkatársa. 2009-2011 között tudományos segédmunkatárs, 2012-2014 között tudományos munkatárs, 2014-2017 egyetemi adjunktus, majd 2017 óta egyetemi docens. 2016 óta a Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese. 2011-2014 illetve 2016-2019 között a Magyar Tudományos Akadémia Bólyai János kutatói ösztöndíját nyerte el. 2019-ben habilitált a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, 2021-ben védte meg MTA doktori értekezését. 2017-2020 között az MTA Közlekedés és Járműtudományi Tudományos Bizottság titkára, majd 2020-tól elnöke. Elnökségi tagja a Közlekedéstudományi Egyesületnek, Gépipari Tudományos Egyesületnek, tagja továbbá a Magyar Mérnökakadémiának és a Magyar Logisztikai Egyesületnek. 2005 óta rendszeresen publikálja közúti közlekedés társadalmi, gazdasági és környezeti kérdéseivel kapcsolatos kutatási eredményeit hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban és konferenciákon.