Hóz Erzsébet

vezető kutató, tudományos főmunkatárs

Hóz Erzsébet okleveles közlekedésmérnök, mérnök-közgazdász, közúti biztonsági auditor, a KTI Közlekedésbiztonsági Kutatóközpontjának vezető kutatója, tudományos főmunkatársa. 1985 óta dolgozik a KTI-ben, a közlekedésbiztonsági szakterületen, ez az első munkahelye.
Fő szakterülete a közúti közlekedésbiztonság, elsődlegesen az infrastruktúra biztonsági kérdései. Kiemelkedik ezek közül a baleseti gócszakaszok, góccsomópontok feltárása, azonosítása és felszámolása területén végzett tevékenysége, az úgynevezett új típusú körforgalmak hazai elterjesztésében is aktívan vett részt. Kutatta a 2+1 sávos közutak hazai alkalmazásának lehetőségeit, számos baleseti mélyelemzést végzett, kiemelt hangsúlyt fektetve a védtelen közlekedők közlekedésbiztonságának javítására. Kutatja a kerékpáros infrastruktúra elemek hazai alkalmazásának hiányosságait, javaslatot tesz azok fejlesztési lehetőségeire. Úttörő munkát vállalt a közlekedésbiztonsági szemléletet városi közlekedésfejlesztési koncepciókba való beépítésébe, új irányt adva ezzel a városfejlesztéseknek, hosszú távon az élhető városok felé való elmozdulást elősegítve. Közreműködött számos hazai útügyi műszaki előírás, és azok előkészítő anyagának kidolgozásában; 2007 óta számos munkacsoportban folyamatosan dolgozott a KRESZ megújításán, amely jelenleg is kiemelt fókuszterület a szakminisztériumban. Részt vett a vasúti átjárók veszélyességi rangsora évenkénti meghatározási munkáiban. Közlekedésbiztonsági szemléletmódját igyekszik oktatóként is átadni, részt vesz az auditorok képzésében, továbbképzésében. A közúti közlekedésbiztonság területén számos nemzetközi munkában vesz részt, képviselve hazánkat. Szakmai mentorként támogatja a fiatal kutató kollégái szakmai munkáját és pályafutását, empatikus személyiségével mindig rendelkezésre áll a szakmai kérdésekben. Pályafutása során számos alkalommal bizonyította, hogy szakmai tudása egyedülálló, a közlekedésbiztonság területén végzett szakmai munkája kiemelkedő, országos jelentőségű.

egyéb szakmai, egyetemi tagság, speciális ismeretetek:
MAUT tagság, KTE tagság
közúti biztonsági auditor

Fontosabb publikációk

2023

Hóz, Erzsébet; Glász, Attila: Elsőbbségadási hajlandóság jelzőtáblával szabályozott kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 63 : 2  44-58. , 15 p. (2023)

2023

Hóz, Erzsébet; Lányi, Péter ; Kalmár, Tamás: Kerékpárosok biztonságának elemzése 10 megyei jogú városban különös tekintettel a város és térsége biztonsági helyzetére és a kerékpáros létesítmények típusára, ÚTÜGYI LAPOK: A KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZAKTERŰLET MÉRNÖKI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 11 : 17  1-23. , 23 p. (2023)

2021

Glász, AttilaHóz, Erzsébet: Kerékpárutak forgalmi lefolyásának elemzése, In: Horváth, Balázs; Horváth, Gábor (szerk.)  Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia : „Közlekedés a Járvány után: folytatás vagy újrakezdés”, Győr, Magyarország : Széchenyi István Egyetem (2021) 567 p. pp. 353-365. , 13 p.

2021

Hóz, Erszébet; Cseffalvay, Mária: Nyitott kerékpársávok alkalmazásának tapasztalatai, a hazai szabályozás hiányosságai, ellentmondásai, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 71 : 1  48-62. , 15 p. (2021)

2019

Hóz, Erszébet; Cseffalvay, Mária: Nyitott kerékpársávok alkalmazásának tapasztalatai, a hazai szabályozás hiányosságai, ellentmondásai, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 71 : 1  48-62. , 15 p. (2021)

2018

Hóz, ErzsébetMakó, Emese ; Miletics, Dániel: Road safety issues of EU funded bicycle network projects in Hungary (2018), https://www.scipedia.com/public/Mako_et_al_2018a, Collection of open conferences in research transport (2018). Vol. 2018, 219 URL,

2016

Hóz, ErzsébetMakó, Emese ; Miletics, Dániel: Road safety issues of EU funded bicycle network projects in Hungary (2018), https://www.scipedia.com/public/Mako_et_al_2018a, Collection of open conferences in research transport (2018). Vol. 2018, 219 URL,

2016

Ambros, Jiri ; Novak, Jan ; Borsos, AttilaHoz, Erzsebet ; Kiec, Mariusz ; Machcinik, Stefan ; Ondrejka, Roman: Central European comparative study of traffic safety on roundabouts, In: Rafalski, L (szerk.) Transport Research Arena 2016 : 6th European Transport Research Conference (2016) Paper: 10532 , 10 p.

2016

Hamza, Zs ; Hóz, E; Török, Árpád: M2-es autóút közlekedésbiztonsági felülvizsgálata (KBF): 2. rész, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 66 : 2 pp. 65-74. , 10 p. (2016)

2016

Hamza, Zs ; Hóz, E; Török, Árpád: M2-es autóút közlekedésbiztonsági felülvizsgálata (KBF): 2. rész, KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 66 : 2 pp. 65-74. , 10 p. (2016)