Lévai Zsolt

szenior kutató (tudományos segédmunkatárs)

Okleveles közlekedésmérnökként végzett BME-n. Fő szakterülete: vasúti közlekedéssel kapcsolatos vizsgálatok, hazai és nemzetközi projektek. Több évtizedes vasúti szakmai tapasztalattal rendelkezik. Érdeklődési területe: vasúti személy- és áruszállítási folyamatok tervezése. A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének mesteroktatója.

Fontosabb publikációk

2020

 • Lévai Zsolt – Molnár Balázs: Greta Thunberg EuroNight: a vasút és a repülés változó versenyhelyzete, paper: 45, 20 p.
 • Lévai Zsolt: A szolgáltatásfejlesztési és a védelmi célok közötti összhang megteremtésének lehetőségei a vasúti határállomásokon, paper: 28, 24 p.
 • Lévai Zsolt: A vasúti alágazat jelenkori kapcsolódása a közlekedési támogatás rendszeréhez; Katonai Logisztika, 28:1-2, 2020, pp. 198-223, DOI: 10.30583/2020/1-2/198 LINK
 • Lévai Zsolt: A határvédelmi követelményeknek való megfelelés vizsgálata és továbbfejlesztésének lehetőségei a vasúti határállomásokon I. rész: Általános határvédelmi követelmények és a vasúti határállomások üzemi folyamatai; Katonai Logisztika, 28:3, 2020, pp. 114-140, DOI: 10.30583/2020.3.114 LINK
 • Berényi János – Lévai Zsolt: CORCAP – a környezetbarát áruszállítási folyosók kialakítása útján, paper: 38, 12 p.
 • Lévai Zsolt – Üveges András József: A vasúti közlekedés informatikai adatvédelme; Felderítő Szemle, 19:2, 2020, pp. 103-139
 • Lévai Zsolt: A katonai közlekedési támogatás vasútföldrajzi alapú vizsgálata; Földrajzi Közlemények, 144:4, 2020, pp. 380-395,  LINK
 • Lévai Zsolt – Molnár Balázs: Vasút és turizmus: lehetséges válaszok a globális klímaváltozás kihívásaira; In: Albert Tóth Attila – Happ Éva – Printz-Markó Erzsébet – Kupi Marcell – Török Nikolett (szerk.): Multidiszciplinaritás a turizmusban: X. Nemzetközi Turizmus Konferencia (Tanulmánykötet); Széchenyi István Egyetem, Győr, 2020, pp. 81-98 LINK

2019

 • Lévai Zs.: A vasút lehetséges válaszai a legújabbkori biztonsági kihívásokra; pp.371-388
 • Lévai Zsolt: A vasúti szektor védelmi lehetőségei terrorakciók ellen; Közlekedéstudományi Szemle, LXIX. évf. 2019/5. szám, pp. 50-71, DOI 10.24228/KTSZ.2019.5.5., ISSN 0023-4362 LINK
 • Lévai Zsolt: Vasút és terrorizmus: „puha” célpontok a terroristák célkeresztjében; Katonai Logisztika, XXVII. évf. 2019/4. szám, pp. 86-113, DOI 10.30583/2019/4/086, ISSN 1789-6398  LINK