A magyar légtér

Fő szabály szerint a magyar légtér a földfelszíntől 120 m magasságig pilóta nélküli légijárművel végezhető műveletekhez (a légtér használatára vonatkozó) külön engedély nélkül igénybevehető.

Ez alól kivételt képeznek lakott területek feletti légterek, az un. statikus[1] (állandó) és dinamikus[2] (időszakos) „No Drone Zone” zónák, a tiltott, veszélyes és korlátozott légterek, a Drop-zone légterek, repülőterek meghatározott körzetei stb., ahol csak meghatározott feltételek mellett lehet drónokkal műveleteket végrehajtani. Ezen légterek védelme repülésbiztonsági, közrend, közbiztonsági és magánélet védelmi szempontok miatt kiemelt állami érdek.

A lakott területek feletti légtér pilóta nélküli légijárművel végrehajtott művelethez 120 m alatt is csak eseti légtér kijelölése esetén vehető igénybe. Az eseti légtér igénylésére vonatkozó információkat az alábbiakban bemutatott alkalmazás ismerteti.

Mydronespace
mobil alkalmazás

A pilóta nélküli légjármű használata a HungaroControl Zrt. által kifejlesztett „mydronespace” nevű mobilalkalmazás használatához kötött.

Ez a mobiltelefonra (Android és iOS operációs rendszerre) letölthető alkalmazás folyamatosan információkat biztosít a távpilóta számára az igénybe veendő légtér aktuális állapotáról, valamint a műveleti helyszín közvetlen környezetéről. Az alkalmazás használatához előzetes regisztráció szükséges.

A rendszer kettős célt szolgál:

tájékozódási lehetőség az aktuális korlátozásokról, és
légtérhasználati igény jelzése a többi felhasználó számára a használni szándékozott légtérrész és a felhasználási idő megjelölésével.
Lényeges, hogy az alkalmazás csupán tájékoztatási célokat szolgál (a művelet helyszínének és a végrehajtás időpontjának kötelező módú megjelölésével). Segítségével légteret „foglalni” nem lehet, és így a kizárólagos légtérhasználatot sem biztosítja.

Az alkalmazás használata kötelező, mely regisztrációhoz kötött, továbbá a felhasználóknak rendelkezniük kell megfelelő mobilinternet hozzáféréssel, hogy a szolgáltatást igénybe tudják venni.

A mobilalkalmazás az App Store-ból és a Google Play áruházból tölthető le. Engedély (eseti légtérkijelölés vagy más engedély) hiányában a drónhasználat jogosulatlannak minősül. Erre figyelemmel közlekedési szabálysértést (pilóta nélküli légi járművel végzett jogosulatlan tevékenység) valósít meg az, aki lakott terület felett eseti légtér kijelölés nélkül vagy a szükséges engedélyek hiányában pilóta nélküli légi járművet használ.

A magyar légtérben a nemzetbiztonság, a közrend, a repülésbiztonság és a közbiztonság érdekében, az arra jogosított szervezetek a pilóta nélküli légijárműveket detektálhatják, leszállásra szólíthatják fel, feltartóztathatják és jogszabályban meghatározott esetben elektronikai úton zavarhatják, valamint elektronikai vagy mechanikai úton földre kényszeríthetik a frekvenciahasználatra vonatkozó szabályok betartásával.

A feltartóztatott pilóta nélküli légijárműnek a leszállásra való felszólítást, jelzést haladéktalanul követnie kell. A felszólításnak nem engedelmeskedő pilóta nélküli légijárművet a magyar légtér igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt esetekben földre lehet kényszeríteni.

A mydronespace mobilalkalmazással kapcsolatos információk a következő linken érhetők el.

A légtérstruktúra és a különböző légtér típusok részletes leírását és használatának feltételeit az alábbi linken találják meg.

További, részletes információkhoz a légügyi hatóság honlapjáról elérhető „Pilóta nélküli légijármű nyilvántartási rendszer”-be való belépéskor juthat.

[1] védett személyek lakóhelyei, diplomáciai, valamint konzuli képviseletek épületei, az állam működése szempontjából vagy nemzetbiztonsági szempontból kiemelten fontos objektumok feletti légterek

[2] műveleti területnek minősülő helyszínek vagy bűncselekmények helyszínei

Alkalmazás
letöltése

További tudnivalók