Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgy Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet ÁMVEÜK Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek 8
ÁÜTIK Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8
SZGSIK2632 Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8
Gyakorlat MBVIK2632 Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1
GYK2632 Gépkezelési gyakorlat 5

 

2632 Földmű fenntartó gép-kezelői vizsga

Vizsgatárgy
típusa
Vizsgatárgy
kódja
Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet ÁMVEÜ Általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismeretek Szóbeli
ÁÜTI Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek Szóbeli
SZGI2632 Szakirányú gépspecifikus ismeretek Szóbeli
Gyakorlat GY2632 Gépkezelés Gyakorlati

 

 • A gépkezelői képzésben történő részvétel feltételei:
  betöltött 18. életév,
  alapfokú iskolai végzettség,
  egészségügyi alkalmasság.
 • A jelentkezéshez szükséges:
  a honlapra feltöltött jelentkezési lap,
  a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata a honlapra feltöltve,
  az adatkezelési nyilatkozat elfogadása
 • Új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén
  2 db igazolványkép, amelynek hátoldalán szerepel a név.
 • Már meglévő gépkezelői jogosítvány esetén
  1 db igazolványkép, amelynek hátoldalán szerepel a név,
  a gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról 1 db másolat,
  a gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról 1 db másolat.
 • Képzés időtartama
  Új képesítés szerzése esetén:
  26-32* tanóra/gépcsoport
  A gép kezeléséhez előírt OKJ bizonyítvány megléte esetén:
  2-8* tanóra/gépcsoport
  *A kezelni kívánt gépcsoport függvényében

Árak

Új képesítés szerzése esetén gépkezelő tanfolyam és vizsga 1 gépcsoporttal 150.000 Ft/fő
Gépkezelő jogosítvány megszerzése részleges felmentéssel az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól (5 éven belül szerzett gépkezelői jogosítvánnyal) 110.000 Ft/fő
Gépkezelő jogosítvány megszerzése teljes felmentéssel az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól. 95.000 Ft/fő

Tantervi és vizsgakövetelmények

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára

Felmentések

 
5.1. Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól. aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket

ab) általános üzemeltetési és technológiai

5.2. A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó – az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM– KPM rendelet alapján megszerzett – könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.