Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgy Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet ÁMVEÜK Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek 8
ÁÜTIK Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek 8
SZGSIK2655 Szakirányú gépspecifikus ismeretek 8
Gyakorlat MBVIK2655 Munka- és balesetvédelmi ismeretek 1
GYK2655 Gépkezelési gyakorlat 1

2655 Nyesedékaprító berendezés-kezelői vizsga

Vizsgatárgy
típusa
Vizsgatárgy
kódja
Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet ÁMVEÜ Általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismeretek Szóbeli
ÁÜTI Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek Szóbeli
SZGI2655 Szakirányú gépspecifikus ismeretek Szóbeli
Gyakorlat GY2655 Gépkezelés Gyakorlati
 • A gépkezelői képzésben történő részvétel feltételei:
  betöltött 18. életév,
  alapfokú iskolai végzettség,
  egészségügyi alkalmasság.
 • A jelentkezéshez szükséges:
  a honlapra feltöltött jelentkezési lap,
  a személyi igazolvány és a lakcímkártya másolata a honlapra feltöltve,
  az adatkezelési nyilatkozat elfogadása
 • Új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén
  2 db igazolványkép, amelynek hátoldalán szerepel a név.
 • Már meglévő gépkezelői jogosítvány esetén
  1 db igazolványkép, amelynek hátoldalán szerepel a név,
  a gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról 1 db másolat,
  a gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról 1 db másolat.
 • Képzés időtartama
  Új képesítés szerzése esetén:
  26-32* tanóra/gépcsoport
  A gép kezeléséhez előírt OKJ bizonyítvány megléte esetén:
  2-8* tanóra/gépcsoport
  *A kezelni kívánt gépcsoport függvényében

Árak

Új képesítés szerzése esetén gépkezelő tanfolyam és vizsga 1 gépcsoporttal 150.000 Ft/fő
Gépkezelő jogosítvány megszerzése részleges felmentéssel az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól (5 éven belül szerzett gépkezelői jogosítvánnyal) 110.000 Ft/fő
Gépkezelő jogosítvány megszerzése teljes felmentéssel az elméleti tanfolyam és elméleti vizsga alól. 95.000 Ft/fő

Tantervi és vizsgakövetelmények

A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelésére jogosító képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára

Felmentések

 
5.1. Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 6. § szerint mentesül a 4.§ (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól. aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket

ab) általános üzemeltetési és technológiai

5.2. A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó – az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM– KPM rendelet alapján megszerzett – könnyű- vagy nehézgépkezelői, vagy építő- és anyagmozgató szakképesítéssel (OKJ bizonyítvány) rendelkezik.