A közúti és vasúti közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon

A közúti és vasúti közlekedés társadalmi mérlege Magyarországon

Mindenki találkozott azzal a jelenséggel, hogy ugyanazt az intézkedést, beruházást különböző szervezetek gyökeresen eltérő módon értékeltek. A közlekedési tárca megérettnek látta a helyzetet arra, hogy feltárja azokat a területeket, ahol a látszólag kibékíthetetlen ellentmondások feloldhatóak, s a nézetek közelíthetőek. Ennek érdekében a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és a Levegő Munkacsoport szakértőit felkérte arra, tekintsék át, és lehetőség szerint számszerűsítsék, „forintosítsák” a közlekedés közvetlen költségvetési és társadalmi hatásait. Keressük meg azokat az összetevőket, amelyeknél egyetértés alakítható ki, s ahol ez nem érhető el, ott fogalmazzuk meg az eltérő álláspontokat, s mutassunk rá annak gyökereire.

A munkát 2008 tavaszán kezdtük el. Az már az első ülések során nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét félnek komoly kihívást jelent a feladat. Ahhoz, hogy az egyes területeken jelentősen eltérő nézetek közelíthetőek legyenek, meg kellett érteni a másik fél gondolkodásmódját, bele kellett helyezkedni logikai rendjébe. Ehhez sok időre és energiára volt szükség, s mindenekelőtt arra, hogy a résztvevők akarják a közeledést és higgyenek benne, hogy ez lehetséges. Szigorú elvárás volt ugyanakkor, hogy önmagában a megegyezés nem cél. Pusztán ezért senki sem adta fel nézeteit.

A munka fő értékének a módszertani kérdések tisztázását tartjuk, így a későbbiekben nincs akadálya a számszerű adatok frissítésének. 

A jelenlegi anyag egyeztetési változat. Nem vált még általánosan elfogadottá egy sor fogalom, illetve a tanulmánnyal kapcsolatos szakmai értelmezés.
A munka eredményei csak széleskörű szakmai vitákat követően véglegesíthetőek.

Levegő munkacsoport