AKH-KomplexInno 1. – 00001/2023.

VÁLLALKOZÁSOK KOMPLEX INNOVATÍV TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSBE VALÓ BEVONÁSA

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) pályázatot hirdet a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) számára a kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások hozzáférhetőségének növelésére, a vállalkozások komplex innovatív technológia fejlesztésbe való bevonása érdekében.

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. által meghirdetett felhívás célja, hogy kiszámítható forrást biztosítson a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, lehetővé tegye a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztést, támogassa a vállalati és kutatási együttműködéseket. A felhívás keretében a KTI célja a magyar nemzetgazdaság versenyképességének támogatása az együttműködő KKV-k kutatás-fejlesztési, valamint tágabb értelemben a vállalkozási tevékenységének támogatásán keresztül. A felhívás keretében a KTI állami finanszírozást biztosít technológia (termék vagy prototípus)-, vagy szolgáltatás- fejlesztések megvalósításához.

A támogatható tevékenységek uniós állami támogatási szempontú besorolású, így a pályázat keretében támogatható tevékenységek az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami támogatásnak minősül, és a támogatásra kizárólag a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete, és 28. cikke szerinti KKV-knak nyújtott innovációs támogatás szabályaival összhangban nyújtható.

A pályázati felhívás referenciaszáma: AKH-KomplexInno 1. – 00001/2023. 

Kedvezményezett: KTI Nonprofit Kft.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: 75%-os (esetenként 50%-os) intenzitás

Rendelkezésre álló forrás: bruttó 30,5 millió forint

A KKV-k és Startup cégek által pályázható minimális és maximális keretösszeg projektenként: bruttó 3-30 millió forint.

A felhívás keretében az alábbi tématerületen megvalósításra kerülő K+F+I projektekhez vehető igénybe a KTI által nyújtott innovációs tanácsadási és támogató szolgáltatás:

a) Devulkanizált gumiőrlemény alkalmazása.

b) Műanyag darálék betonban, adalékanyagként való vizsgálata.

c) Zajmérés alapú dinamikus forgalomszabályozás.

d) A magyar fuvarozási képesség integrációja a nemzeti fuvarkapacitás jobb kihasználása érdekében.

e) Alternatív hajtáslánc alkalmazási lehetőségei és gazdaságossági kérdései a belföldi fuvarozási szektorban.

f) Folyamatoptimalizálási és teljesítményértékelési rendszer kidolgozása a szállítmányozási ágazat kis- és középvállalkozásai számára.

g) Zöldhidrogén előállítása, tárolása és felhasználása, nemzetközi esettanulmányok és mintaprojektek összegyűjtése a közlekedés, a szállítás és az energetika területéről.

h) Drón komponens fedélzeti alapadatgyűjtő rendszer kifejlesztése meghibásodás előre jelzéshez.

i) Mesterséges intelligencia alkalmazása a drón forgalmi menedzsment területén.

A felhívás keretében támogatható tevékenységek

A KKV-k által megvalósításra kerülő K+F+I projektekhez a pályázók a KTI által nyújtott alábbi innovációs tanácsadási és támogató szolgáltatási tevékenységeket vehetik igénybe (szakterületi bontásban):

Útügyi kutatások

 • Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok
 • Helyszíni fizikai és kémiai tulajdonsági vizsgálatok

Légi közlekedési kutatások

 • digitális kockázatértékelés és engedélyeztetési dokumentáció
 • lakott területek feletti UAS műveletek kockázatértékelése
 • ágazatspecifikus előzetes kockázatértékelési modellek kidolgozása
 • drónra szerelhető ejtőernyők alkalmazásának vizsgálata
 • hidroplánok és kétéltű légi járművek üzemelési feltételeinek fejlesztése

Közlekedésbiztonság

 • Közúti biztonsággal kapcsolatos helyzetértékelés, feltárás, stratégia alkotás
 • Beavatkozások hatásvizsgálata, elemzése
 • Közúti biztonság fejlesztésére irányuló tanulmányok, javaslati csomagok kidolgozása
 • Gyermekek közlekedésre felkészítésével kapcsolatos értékelő feladatok, monitoring tevékenységek végzése
 • A közlekedésbiztonság és közlekedéspszichológia kapcsolatának vizsgálata
 • Nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférés, irodalomkutatás, adatigénylés, szoros együttműködés európai országok kutatóintézeteivel

Környezeti zajvédelem

 • Zajmodellezés
 • Környezeti zajszámítási módszerek fejlesztése
 • Környezeti zajmérés
 • Laboratóriumi zajmérések

Levegőtisztaság-védelem és járműtechnika

 • A közlekedés – elsősorban a közúti – károsanyag és CO2 kibocsátásának meghatározása, a közlekedés zöldítési stratégiája
 • Elektromos járművek fogyasztásmérése
 • Motorfékpadi és görgős járműfékpadi mérések
 • Kipufogógáz utókezelő rendszerek (katalizátorok, részecskeszűrők) vizsgálata
 • Tüzelő- és kenőanyagok motortechnikai és levegőtisztaság-védelmi jellemzőinek vizsgálata
 • Alternatív tüzelőanyagok, bio tüzelőanyagok vizsgálata
 • Belsőégésű motoros járművek fogyasztásmérése
 • Klímakamra járműves vizsgálatok

A pályázathoz kapcsolódó mellékletek letöltése:

Pályázati felhívás
Pályázói nyilatkozat
Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap
Működési kézikönyv
Felhatalmazó levél
Bankszámla nyilatkozat
Általános Pályázati Útmutató 2021

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának kezdete: a pályázati felhívás KTI honlapon való megjelenésétől.

A pályázatokat 1 körben lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos

További felvilágosítás kérhető e-mailben a KTI pályázati ügyfélszolgálatán:

E-mail: akh@kti.hu