GINOP-6.2.6-20-2020-00001

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet (továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.) Fejlesztési irodája valósítja meg a GINOP-6.2.6-20-2020-00001 azonosító számú „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák” elnevezésű kiemelt projektet. A fejlesztések az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a KTI Nonprofit Kft. konzorciumában kerülnek kivitelezésre.

A kiemelt projekt során felmérésre került a szakképzési centrumok feladatellátási helyeinek humán és tárgyi infrastrukturális háttere, illetve megtörtént az intézmények teljeskörű épületenergetikai és építészeti felülvizsgálata is.

Két szakképzési centrumban – A Szerencsi és a Soproni Szakképzési Centrumokban – pilot jelleggel okos mérőeszközök kerültek telepítésre, emellett a projekt szakmai támogatást biztosított a szakképzési centrumok részére a GINOP–6.2.7-20 „Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára” című felhívásra történő jelentkezéshez, illetve a fejlesztések megvalósulásához.

A KTI Nonprofit Kft. feladata egy mérés-értékelés validációs módszertan kialakítása, valamint a mérések megvalósítása a Soproni és a Szerencsi Szakképzési Centrumokban.

Emellett megrendezésre került a „Modellvállalat szimulációs verseny”, amelyet a 2021/22 tanév során pilot jelleggel szervezett meg a KTI Nonprofit Kft. A tapasztalatok leszűrése után a 2022/23-as tanévben a Modellvállalat verseny tematikájában átvezetésre kerültek a módosítások, és a verseny újra megszervezésre került a konvergencia régió szakképzési intézményeiben tanuló diákok számára.

Kedvezményezett neve: Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet és IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Projekt azonosítószáma: GINOP-6.2.6-20-2020-00001
Projekt megnevezése: Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák
Támogatás összege: 3.261.000.000 forint
KTI támogatási összege: 445.000.000 forint
Támogatás mértéke: 100 %
Támogatási alap: Európai Szociális Alap
Projekt megvalósulási időszaka: 2020. augusztus 1. – 2023. augusztus 31.
Európai Szociális alap