GOP-1.1.1-11-2012-0416

A projekt egy olyan szoftvercsomag prototípusának megalkotását célozza, amely alkalmas forgalmi rendszerekkel kapcsolatos események előrejelzésére, döntések előkészítésére és elemzési célokra egyaránt.

A projekt célja, különféle forgalmi típusok integrálására alkalmas alapmodell megalkotása, azaz dinamikus hálózatok egy olyan új vázmodelljének megtervezése, amely a megfelelő specializációs paraméterek definiálásával könnyen illeszthető közlekedési események felmérésére, kiértékelésére, illetve előrejelzésére.

A projekt része a kidolgozott elméleti modell legalább két alkalmazási területen történő megvalósítása és tesztelése, valamint az online elérhető adatok szemantikus elemzése és integrálása.

A projekt magában foglal egy vizualizációs részfeladatot is: a modell kimeneti paramétereinek reprezentációját valamilyen referencia rendszerben, például térképen, vagy 3D virtuális környezetben. A vizualizáció megvalósítása során olyan már létező technológiák felhasználása tervezett, amelyek egyaránt működnek a gyakorlatban elterjedt és használatos különböző platformokon, pl.: Android OS, Windows, Linux, MAC OS stb.

A projekt további célja az ÚTINFORM, egy közúti közösségi közlekedési szolgáltató forgalomirányító rendszere, valamint egy piacon levő navigációs szoftver adattal való ellátása az előre várható közlekedési eseményekkel (dugók, torlódások, stb.), közlekedési helyzet előrebecslésével, és az adatok kiértékelésével az adott szolgáltatói környezet számára.

Fontos célkitűzés egy olyan lehetőség kidolgozása is, amely úgynevezett vis major, vagy kivételes események kezelésére is alkalmassá teszi az előrejelzési modellt. Ilyen esemény lehet például a közút járhatatlansága, közúti baleset bekövetkezte, környezeti károk, ill. katasztrófahelyzet.

A projekt fejlesztési szakaszának befejezési időpontja: 2015. június 30.

A megvalósítást háromtagú konzorcium végzi, amelyben Társaságunk az alábbi részfeladatok felelőse:

  • Közúti közlekedési hálózatok modelljeinek vizsgálata.
  • Adat tisztítás, anonimizálás és auditálás. Külső adatforrások integrációjának tervezése és implementálása.
  • Modell alkalmazása éles adatokon, valós környezetben, tesztelési és kiértékelési feladatokat is beleértve.

A projekthez nyújtott összes támogatás 330.681.432 HUF, amelynek forrása az Európai Unió Európai regionális Fejlesztési Alapjából (85%) és Magyarország központi költségvetéséből (15%) származik. A támogatás mértéke az összes költségen belül 73,57%.

A kedvezményezettek neve és elérhetősége:

Breona Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (konzorciumvezető)

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Telefon: +36 (1) 814 2170

www.breona.hu

COMBIT Számítástechnikai Zrt.

1045 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Telefon: +36 (1) 469 6565

www.combit.hu

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Telefon: +36 (1) 371 5936

www.kti.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:

Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefonos ügyfélszolgálat: (+36 40) 638 638

Széchenyi 2020 információs oldal

Frissítve: 2015. augusztus 25