IKOP-2.1.0-15-2018-00048

Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása (VTSM) projekt

IKOP-2.1.0-15-2018-00048

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására került benyújtásra az IKOP-2.1.0-15-2018-00048 azonosító számú kiemelt projekt.

A projekt célja: A pályainfrastruktúra védelmében egy kísérleti projekt lefolytatása volt. Ennek érdekében olyan rendszer került kialakításra, mely hosszú távon biztosítja a túlterhelt vasúti járművek engedély nélküli vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő közlekedésének visszaszorítását. A VTSM rendszer kiterjesztésével olyan egységes, automatikus mérőállomás-hálózat (automatikus vonat/jármű azonosítással) jöhet létre, amely nem igényli a vasúti szerelvények megállítását külön ellenőrző mérlegelés céljából.

A kísérleti mintaprojekt eredményeként az országban 3 vasúti helyszínen kerültek telepítésre optikai kamerák, azaz azonosító berendezések, 10 helyszínen pedig a tengelysúly méréshez szükséges, már meglévő statikus/dinamikus mérlegek egységes hálózatba kötése valósult meg. Az ezeken az eszközökön mért adatokat egy az erre a célra kialakított, a vonatközlekedés biztonságát is támogató informatikai rendszerbe kerülnek továbbításra statisztikai kockázatelemzés céljából. A fejlesztés mentén a Hatóság rendelkezésére álló megelőzési eszközkészlet a jövőben új funkciókkal bővíthető. A projekt eredményeként országos vasúti hálózatra vonatkozó tanulmány készült, mely lehetőséget teremt a vasúti közlekedés biztonságát tovább növelő projektek indítására.

A tengelysúly-ellenőrzés alapvető célja ennek megfelelően a pályainfrastruktúra védelme. Az ellenőrzés másik célja a balesetek és balesetveszélyes helyzetek csökkentése (pl. kisiklások idő előtti megakadályozása).

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31. (lezárult)

Konzorciumvezető: KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft.

Konzorciumi partnerek neve: Építési és Közlekedési Minisztérium

A projekt azonosítószáma és rövidítése: IKOP-2.1.0-15-2018-00048 Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása

A projekt címe: Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása (VTSM)

A támogatás összege: 2 000 000 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100% vissza nem térítendő támogatás

A konzorciumvezető elérhetősége: KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

https://www.kti.hu

Kapcsolatfelvételi lehetőség a projekttel kapcsolatosan: e-mail: vkk@kti.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:

IKOP Irányító Hatóság: Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – Közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság

1134 Budapest, Váci út 45.

Kohéziós Alap