IKOP-2.1.0-15-2018-00048

Vasúti tengelysúlymérési rendszer (VTSM) projekt

IKOP-2.1.0-15-2018-00048

Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása tárgyú felhívására került benyújtásra az IKOP-2.1.0-15-2018-00048 azonosító számú kiemelt projekt.

A projekt célja: A pályainfrastruktúra védelmében egy kísérleti projekt lefolytatása a Közép-Magyarországi régióban. Ennek érdekében olyan rendszer kialakítását tervezi a Projekt, amely a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek és eszközök megléte mellett a lehető legnagyobb hatásfokkal (a térbeli lefedettség és a forgalmi teljesítmény szempontjait figyelembe véve) képes létrehozni és kialakítani egy járműazonosítási és tengelysúlymérő rendszert a pályahálózat védelme érdekében a túlterhelt járművekkel szemben.

A kísérleti mintaprojektben 3 helyszínen kerül telepítésre optikai azonosító berendezés és a már meglévő kiválasztott 10 db dinamikus és statikus mérlegek kerülnek egységes hálózatba kötésre. Az előbb felsorolt ezközökön mért adatok a kifejlesztésre kerülő hatósági járműbiztonságot is támogató informatikai rendszerbe kerülnek továbbításra, a társaságok számára pedig a rendszer a túlterhelésre vonatkozóan értesítést tud küldeni. A projekt eredményeként országos kihatású tanulmány készül, mely alapján nagyprojekt indítható.

A tengelysúly-ellenőrzés alapvető célja ennek megfelelően a pályainfrastruktúra védelme. Az ellenőrzés másik célja a balesetek és balesetveszélyes helyzetek csökkentése (pl. kisiklások idő előtti megakadályozása).

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.11.30.

Konzorciumvezető: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Konzorciumi partnerek neve: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt azonosítószáma és rövidítése: IKOP-2.1.0-15-2018-00048 Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása

A projekt címe: Vasúti tengelysúlymérési rendszer kidolgozása és kísérleti elindítása (VTSM)

A támogatás összege: 2 000 000 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 100% vissza nem térítendő támogatás

A konzorciumvezető elérhetősége: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.

https://www.kti.hu

Kapcsolatfelvételi lehetőség a projekttel kapcsolatosan: e-mail: vkk@kti.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:

Innovációs és Technológiai Minisztérium IKOP Irányító Hatóság

1011 Budapest, Fő utca 44-50.