KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0011

A közszolgáltatásként ellátandó közúti személyszállítás koncepciójának kidolgozása és a végrehajtás szakmai megalapozása, támogatása

Jelenleg Magyarországon az országos, regionális és elővárosi autóbuszos személyszállítást az Állam megrendelése és a vele kötött szolgáltatási szerződések alapján számos gazdasági szereplő (így például az egyes Volán társaságok, magántulajdonú busztársaságok, stb.) biztosítja közszolgáltatásként a 2012. évi XLI. törvény alapján. A jelenleg érvényes szerződések 2016. december 31-én lejárnak, a továbbiakban nyújtandó szolgáltatásokat versenyeztetés eredményeként létrejövő új szerződésekkel kell biztosítani 2017. január elsejétől.

A Kormány programjában, majd az ország gazdasági makropályáját kijelölő Széll Kálmán Tervben is központi helyet kapott a közösségi közlekedés átfogó fejlesztése. Az itt deklarált fejlesztési koncepciók meg kell jelenjenek az Állam által az autóbuszos közszolgáltatások ellátására kiírandó pályázatokban, eredményüknek pedig jelentkezniük kell az új közszolgáltatási szerződésekben.

A projekt célja az, hogy a Kedvezményezett hatékonyan támogatni tudja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai tevékenységét az országos, regionális és elővárosi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások versenyeztetése, annak előkészítése és a lebonyolítása során az egyes fázisokban való közreműködés és módszertani támogatás révén. A projekt ezt a célt megalapozó koncepció és tanulmányok kidolgozásával, valamint a versenyeztetéshez szükséges pályázati dokumentáció csomag (felhívás, alkalmassági feltételek meghatározása, értékelési szempontrendszer kidolgozása, szolgáltatási szerződéstervezet, monitoring eljárásrendek, finanszírozási / költségtérítési standardok, stb.) előkészítésével éri el. Mindezen dokumentumokat összefoglalóan Tender Előkészítési Dokumentációként nevezzük.

Az Állam a versenyeztetési folyamatot lezáró új, 10 évre kötendő új közszolgáltatási szerződései révén egy olyan új, országos lefedettségű autóbuszos közlekedési hálózatot hoz létre, amely a szolgáltatások hatékony szervezése mellett rugalmasan képes a kapacitásokat a mobilitási igényekhez igazítani a költségvetési peremfeltételek mellett, miközben a versenyeztetés eredményeképpen mind a közszolgáltatási színvonal, mind a környezeti fenntarthatóság szempontjából új dimenzió nyílik a hazai közösségi közlekedés számára.

A közösségi közlekedés hazai rendszere hálózati kiterjedtségét, személyszállítási teljesítményét (kapacitás), valamint az össz-személyszállítási teljesítményhez mért részarányát tekintve európai mértékkel mérve is kiemelkedően jó, míg színvonalát, műszaki, technológiai állapotát (eszközállomány és infrastruktúra) tekintve évtizedes lemaradást és belső technológiai adósságot mutat. Az államháztartás évi 350-400 Mrd Ft-ot fordít a szektor működtetésének finanszírozására, amely ilyen támogatási szint mellett is közel 100 Mrd Forintnyi éves forráshiány mellett gazdálkodik.

A szektort érintően az utóbbi 15-20 évben számos korszerűsítési intézkedési csomag készült, ezek azonban nem, vagy csak az ágazat különböző részterületeit érintően hoztak eredményt. A Kormány programjában, majd az ország makrogazdasági pályáját kijelölő Széll Kálmán Terv mindkét változatában is központi helyet kapott a közösségi közlekedés átalakítása. A szektort jellemző egyensúlyhiányra, valamint annak volumenére tekintettel az ország makrogazdasági pályáját illető ügyekben minden alkalommal napirendre kerül a szektor korszerűsítésének igénye.

A korszerűsítési folyamat központi eleme az országos, elővárosi és regionális autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások versenyeztetése, amelyen keresztül az állam hosszú távra (10 éves szerződésekben) rögzíti és determinálja a működési, piaci feltételeket.

Az 1370/2007/EK rendelet, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, illetve a hatályos közszolgáltatási szerződés alapján 2017. január 1-jétől csak pályázati úton kiválasztott szolgáltató társaságok végezhetnek regionális, helyközi, elővárosi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015.12.31.

A projekthez nyújtott összes támogatás 121.243.380 HUF, amely forrása az Európai Unió Európai regionális Fejlesztési Alapjából (85%) és Magyarország központi költségvetéséből (15%) származik. A támogatás mértéke az összes költségen belül: 100%.

A kedvezményezettek neve és elérhetősége:

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.

Telefon: +36 (1) 371 5936

www.kti.hu

Támogató szervezet neve és elérhetősége:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Telefonos ügyfélszolgálat: (+36 40) 638 638

Széchenyi 2020 információs oldal

Frissítve: 2015. december 21.