PM10

A hazánkon áthaladó TEN-T hálózat egészének és elemeinek fejlesztését alátámasztó többmódú országos célforgalmi adatfelvétel és mátrix kidolgozása

A munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából az Európai Unió 493.000 EUR támogatásával a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. végezte.

CEF projekt azonosító: MOVE/B4/SUB/2014-528/CEF/PSA3/10/SI2.714480

Határidő: 2017. december 31.

További tájékoztatás: +36-1-371-5801.

Intézkedési javaslatok az NFM részére a KTI által 2112-003-2-0 munkaszám alatt készülő tanulmányhoz

A Magyar Köztársaság 2008 novemberében arról értesítette az Európai Bizottságot, hogy a 2008/50/EK irányelv 22. cikkének (2) bekezdése értelmében mentesülni kíván egyes – összesen nyolc – levegőminőségi zónákban, a mért PM10-értékekre vonatkozó napi, illetve éves határérték alkalmazásának kötelezettsége alól. Ennek előzménye, hogy az említett zónákban – bár hazánk az elmúlt években jelentős javulást ért el – a levegőszennyezési napi és éves határértékek túllépése tekintetében még mindig nem tesz eleget az Európai Unió normáinak.

A fent hivatkozott irányelv értelmében egy tagállam akkor mentesülhet a PM10-re vonatkozó határértékek alkalmazásának kötelezettsége alól, ha nemzeti, regionális és helyi szinten minden szükséges/lehetséges szennyezés-csökkentő intézkedést meghozott. A megvalósítandó intézkedések indoka azonban nem csak ez a mentesség. Ilyen kedvezmény igénybevételére – a feltételek teljesítése esetén is – csak 2011. június 11-ig nyílik lehetőség. Ugyanakkor a közlekedési eredetű PM10 szennyezettség csökkenését célzó intézkedéseket a városaink egészségesebb levegőminősége, a természeti és épített környezet értékeinek védelme, a fenntartható mobilitás igényei mindenképpen megkerülhetetlenné teszik.

2010 márciusában a KHEM (NFM) és a KvVM (KTM) a Közlekedéstudományi Intézetet bízta meg – a PM10 szennyezés közlekedési eredetű komponenseit érintően – a lehetséges csökkentő intézkedések feltárásával, továbbá a PM10 szennyezés csökkentését célzó Cselekvési Terv előkészítéseként intézkedési javaslatok összeállításával.

Az alábbi dokumentumok segítségével az érintettek – jogalkotók, kormányzati és önkormányzati szakemberek, civil szervezetek megismerhetik, véleményezhetik a javaslatokat, illetve a véleményüket is megküldhetik a pm10@kti.hu e-mail címre.

Az oldal jelenleg bővítés alatt áll, a csatolt dokumentumok folyamatos feltöltés, kiegészítés alatt vannak! Kérjük, kísérje figyelemmel a változásokat!