Tanácsadói tevékenység fenntartható mobilitási terv (SUMP) készítéséhez

alt

A KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet a TOP_Plusz-1.2.1 – Élhető települések kiírás 2.3. IV. 5. g) pontja alapján konzorciumi partnerként tanácsadói tevékenységet végez TOP Plusz forrásból finanszírozott fenntartható mobilitási tervek (SUMP) kidolgozása során.

A tanácsadói tevékenység magában foglalja a kedvezményezett feladatainak kritikus munkaszakaszokhoz, mérföldkövekhez köthető szakmai támogatását, valamint a SUMP elkészült munkarészeinek értékelését.

Az együttműködés alatt legalább öt konzultációra kerül sor a KTI és a támogatás kedvezményezettje (konzorciumi partner) – továbbá célszerűen az általa megbízott tervező(k) – között, amelyekre egy nyitó (1.) konzultáció után a SUMP útmutatóban meghatározott mérföldkövekhez, feladatokhoz kapcsolódó alábbi négy témakörben kerül sor:

  • Előkészítés (a SUMP ciklus 01-02 pontja) – 2. konzultáció;
  • Helyzetelemzés (03, Mérföldkő: Problémák és lehetőségek elemzésének lezárása) – 3. konzultáció;
  • Jövőkép és célok (04–06, Mérföldkő: Megállapodás a jövőképről, általános és mérhető célokról) – 4. konzultáció;
  • Elfogadás és kitekintés a megvalósításra (07–09, Mérföldkő: Fenntartható városi mobilitási terv elfogadása, kitekintés: 10–12) – 5. konzultáció.
grafikon

A KTI elvégzi az egyes konzultációkhoz kapcsolódóan a munkaközi értékeléseket, észrevételeket tesz, és a magas színvonalú megvalósítást elősegítő javaslatokat fogalmaz meg. A projekt végén az elkészült mobilitási terv megfelelőségét, teljességét is értékeli az erre kialakított sablonban. Mindezek alapján szakmai nyilatkozatot állít ki, amely a kedvezményezett projektdokumentációjának részét képezi.

Mit nyújt a KTI a kedvezményezetteknek?

A KTI stratégiai tervezések, köztük öt magyarországi SUMP készítésének és további mobilitási tervek értékelésének tapasztalatára építve a tervezési ciklus minden elemére kiterjedő tanácsadást biztosít a kedvezményezettek számára, ideértve az előkészítés (pl. a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás szakmai munkarészei) és a mérföldkövekhez kapcsolódó munkarészek (pl. helyzetelemzés, jövőkép, célok), valamint a partnerség (pl. az érintettek érdemi részvételének biztosítása) kapcsán nyújtott szakmai támogatást. A KTI közreműködése révén a kedvezményezett szakértő segítséget kap a mobilitási tervezés lebonyolításához, összhangban mind a város vagy (város)térség törekvéseivel, mind a hatályos útmutatókkal.

Mit tud nyújtani a KTI a tervező cégeknek?

A SUMP elkészült munkarészeinek mérföldkövekhez igazított szakmai értékelését, ezáltal a tervezési munka kiszámíthatóságát. A javító szándékú észrevételek elősegítik a tervezés és a tervdokumentum illeszkedését a mobilitási tervezés elveihez és az útmutatókhoz.

Mit tud nyújtani a KTI az Irányító Hatóságnak?

Visszajelzést a munkafolyamatról, a tervezés során a fenntartható mobilitási tervezés szempontjainak érvényesítését a Kedvezményezett (és az általa kiválasztott tervező) szakmai támogatása révén.

A KTI elősegíti, hogy a TOP Plusz keretében színvonalas mobilitási tervek készüljenek.

 

Letöltés:
Útmutató a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) kidolgozásához és megvalósításához (második kiadás)
Korábbi kapcsolódó projektünk 

Ha további információra lenne szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont
sump@kti.hu
+36 1 371 5828