Zajtérképek

Stratégiai zajtérképek 2007

(Fő közlekedési létesítmények)

Magyarország 2004 folyamán a jogrendjébe iktatta a stratégiai zajtérképezésre vonatkozó jogszabályokat, amelyek alapja a fent említett Európai Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, 2002. június 25-i irányelve a környezeti zajterhelés értékeléséről és kezeléséről (Environmental Noise Directive [END]) volt.

A stratégiai zajtérképezésről szóló 280/2004.(X.20.) Korm. r. 14.§.(1)bek. a) pont alapján kiadott 8002/2005 (V.24.) számú GKM Tájékoztatóba foglalt Miniszteri közlemény tartalmazza a fő közlekedési létesítmények felsorolását. A Közlemény 4. pontja szerint a fő közlekedési létesítmények esetén a stratégiai zajtérkép elkészítésére a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft kötelezett.