A BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS KORSZERŰ MAGYAR VASÚT SZOLGÁLATÁBAN

A Vasúti Műszaki Bizottság 2023. június 16-án a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben tartotta ülését.

Az 1/2021. (I. 7.) ITM rendelettel a közlekedésért felelős miniszter elrendelte a Vasúti Műszaki Bizottság létrehozását és működtetését.

A Vasúti Műszaki Bizottság (VMB) feladatául kapta többek között a vasúti műszaki előírások kidolgozását, a meglévők felülvizsgálatát, korszerűsítését és a jelenlegi vasúti műszaki szabályozásban foglaltaktól eltérő műszaki előírások, állásfoglalások kiadását.

A VMB megalakulásával megteremtődött a vasúti szakmai önszabályozásának keretrendszere, működtetésével célként fogalmazódik meg az Európai Unió vasúti területen kifejtett aktív jogalkotási tevékenyégének hazai lekövetése, és az új Európai Uniós jogalkotási folyamatokban Magyarország érdekeinek érvényesítése. Az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) – amelyek jogszabályokkal kerülnek kihirdetésre és így kötelezően alkalmazandók – mellett megalkotott vasúti műszaki előírások biztosítják, hogy az ÁME-kben nem szabályozott kérdésekben a hazai vasúti rendszert szabályozó nemzeti előírások rugalmasan, de szabályozott formában kerüljenek kihirdetésre, ezzel is eleget téve az iparági elvárásoknak.

A VMB munkáját a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (KTI), mint koordináló szervezet támogatja.

A VMB eddigi ülései a pandémia és az elmúlt időszak szervezeti átalakulásai miatt elektronikus formában kerültek lebonyolításra, most először került sor személyes ülés összehívására.

A Bizottsági ülésen részt vett és köszöntötte a tagokat Dr. Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára és Mayer András, a KTI ügyvezetője.

Dr. Kerékgyártó János köszöntőjében elmondta:

  • Az Építési és Közlekedési Minisztérium számára nagyon fontos a Vasúti Műszaki Bizottság léte, és működése. A 2022. évi – a VMB és az ÉKM hibáján kívül álló okokra visszavezethető – feladatellátás hiányából adódó elmaradások minél előbbi bepótlása nem csak az ÉKM, hanem az iparág szempontjából is fontos. Feladatának tartja a működtetés folyamatosságának, folytonosságának biztosítását, továbbá az ÉKM és KTI közötti együttműködés hatékonyságának növelését.
  • Új vezetőként kötelességének tartja a hatóság működésének megerősítését. Miniszter Úr jóváhagyásával célként fogalmazta meg, hogy a hatóság aktív részese legyen a Bizottság és az Albizottságok munkájának. Minden Albizottságba delegál hatósági szakembereket, ezzel is támogatva a koordináló szerv feladatait ellátó KTI, valamint az iparági szereplők munkáját.
  • Ügyvezető Úrral és Elnök Asszonnyal egyeztetve javaslatot tesz a VMB munkájának korszerűsítésére, és a delegáltak kijelölésének gyorsítására. Mivel a vasúti fejlesztések bekerültek az ÉKM-be, ezért fontosnak tartja, hogy ez a szakterület is hatékonyan be tudjon kapcsolódni a VMB munkájába.

Mayer András köszöntőjében kiemelte: a Bizottság működéséhez szükséges idei forrás biztosított, és a KTI, mint a VMB koordinációs feladatainak ellátására kijelölt szervezet, kiemelt célként tekint a Vasúti Műszaki Bizottság működtetésére és a vasúti hatóság munkájának segítésére. A KTI részére a folyamatos működéshez szükséges hosszútávú forrásbiztosítás nélkülözhetetlen, úgy érzi, hogy ebben helyettes államtitkár úrral közös állásponton vannak. Nagy kihívások állnak a Bizottság előtt, gondol itt a Nagysebességű Vasúti szabályozás kidolgozására.

Mindketten köszönetüket fejezték ki azoknak a szervezeteknek és a szervezetek által delegált tagoknak, akik a VMB működésében jelentős szerepet vállalnak, vállaltak.

A Bizottság Dr. Kiss Diána VMB Elnök vezetésével többek között elfogadta

  • a VMB módosított ügyrendjét
  • a VMB 2023. évi munkatervét
  • a VMB-nek az EU Bizottsági Végrehajtási Határozat kezelésére vonatkozó stratégiai tervét
  • az új albizottságok felállítását és a működő albizottságok működésének átalakulását, meghosszabbítását
  • a PRM Albizottság határozatában megfogalmazott ajánlás benyújtását az Építési és Közlekedési Minisztérium részére.

További hírek

Alapelvek kerülnek a KRESZ-be

2024. június 18.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a szakfeladatokat ellátó KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai…