GINOP-6.2.6-20-2020-00001 „Ágazati képzőközpontok, okos struktúrák és képzőhely alternatívák”

Lezárult 2023. március 8-án a KTI Nonprofit Kft. által meghirdetett „Modellvállalat 2022/23.” szimulációs verseny negyedik „Pénzügyi tervezés a gyakorlatban” modulja. A részt vevő tanulók többsége sikeresen teljesítette a forduló követelményeit. A kötelezettségeik megszegése miatt, a verseny Értékelő Testületének döntése értelmében, a BDD Team és az Újra-Alakítók csapatok kizárásra kerültek a versenyből, így 38 csapat folytathatja a vetélkedést.

A tananyagegység feldolgozása révén a korábban elsajátított pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazását, vagyis a pénzügyi terv elkészítését tanulták meg a versenyzők.

A modul tartalma kitért a beruházási-, induló-, valamint a működési költségekkel való tervezésre, továbbá a cash flow és az eredményterv elkészítésére.

A negyedik forduló csapatszintű eredményét a Nexius rendszerben egyénileg kitöltött teszten szerzett pontjaik átlaga, valamint a beküldött pénzügyi tervező táblázatra kapott pontjaik adták.

A 4. „Pénzügyi tervezés a gyakorlatban” versenyfordulóban elért eredmények:


További hírek