Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) és a szakfeladatokat ellátó KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. (KTI) megkezdte a közlekedési szabályrendszer átfogó megújítását, amelynek keretében egy új KRESZ is születőben van. Ennek részeként 2024. február 12-13-án Közlekedésszakmai Fórumon mintegy félszáz szakmai, közigazgatási, tudományos és civil szervezet mondta el véleményét, illetve javaslatait a KRESZ módosításával kapcsolatban. A felmerülő észrevételek alapján problématérkép készült.

Az ÉKM és a KTI kiemelten fontosnak tartja, hogy az új KRESZ széleskörű szakmai, tudományos és társadalmi egyeztetés keretében jöjjön létre, ezért a szakminisztériumi és a közlekedéspolitikával, továbbá közlekedéstudománnyal foglalkozó szakemberekkel, szervezetekkel, hatósági képviselőkkel, egyetemi oktatókkal, érdekképviseletekkel és civil szervezetekkel folyamatosan együtt kíván működni, az eddigi eredmények bemutatásával, megvitatásával. Az új KRESZ készítése során elérkezett az első fontos mérföldkő, ezért újabb egyeztetésre került sor 2024. június 13-án.

A II. Közlekedésszakmai Fórumon, a résztvevők az első ütemben kialakított, a tervezett jogszabály alapelveit ismerhették meg, illetve lehetőségük volt azt véleményezni, értékelni.

A KRESZ módosítás újszerűsége, hogy a jogszabályba alapelvi rendelkezések kerülnek.

Ennek jelentősége:

– a közúti közlekedés fenntarthatóságának fejlesztése, ezen belül biztonságának fokozása;

– a balesetek megelőzése; esélyegyenlőség biztosítása;

– a védtelen és a legvédtelenebb közlekedési résztvevők fokozott védelmének a biztosítása;

– a közúti közlekedésből fakadó környezeti terhelés csökkentése;

– a közlekedés rendeltetése és az egészséges lakókörnyezet feltételei közötti megfelelő egyensúly megteremtése, megőrzése,

– továbbá a közlekedési szabályok megfelelő szintű ismerete fontos egyéni és társadalmi érdek.

 A jogszabály alapelvekkel történő bevezetésére azért van szükség, mert a közúti közlekedésben részt vevő személyek magatartásával kapcsolatban felismerhetők és megfogalmazandók olyan alapelvi szintű, általános jellegű szabályok, amelyek figyelembe vétele a közlekedés résztvevői számára segítséget nyújt a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabály egyes részletszabályainak tágabb összefüggésbe helyezéséhez és értelmezéséhez, valamint gyakorlati alkalmazásához. Mindezek mellett az alapelvek a jogalkalmazói gyakorlat számára gondolkodást orientáló, szükség esetén pedig joghézagot kitöltő szerepet játszanak.

Az alapelvek a következő témakörökkel foglalkoznak:

  • személy- és vagyonbiztonság
  • a szabálykövetés
  • az együttműködés
  • az esélyegyenlőség
  • a bizalmi elv
  • a fenntarthatóság
  • az elvárható döntés

 

                                                                                 

További hírek