A Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Gépjárműközlekedési Tagozat Személyszállítási Szakosztálya 2018. december 11-én beszélgetést szervezett az autóbusz-közlekedés kutatásának történetéről, amelynek a Közlekedéstudományi Intézet adott otthont. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen az Intézet kezdetektől fogva a szakterület kutatásának az egyik központja, és a szakosztály tevékenységében is meghatározó a KTI munkatársainak szerepvállalása. A rendezvény ezért egyfajta tisztelgés is kívánt lenni a jogelődje alapításának nyolcvanadik évfordulóját 2018-ban ünneplő Közlekedéstudományi Intézet előtt.

Az alkalom másik apropóját az idén ötven éve elfogadott közlekedéspolitikai koncepció szolgáltatta, amely új fejezetet nyitott a hazai közforgalmú személyszállítás történetében, kiterjesztve az autóbusz-közlekedés szervezési-üzemi kérdéseivel kapcsolatos – korábban meglehetősen szűk körű – kutatási tevékenységet is.

A panelbeszélgetésben dr. Zsirai István (a KTI és a KTE örökös tagja), aki 1969-től aktívan részt vett az autóbusz-közlekedés hazai fejlesztésében, beszámolt a hetvenes-nyolcvanas évek szerteágazó kutatási feladatairól, egyebek mellett az újszerűségből adódó fogalmi, módszertani kérdésekről. Az utasforgalmi felmérések szervezési és technológiai változásairól szólt Trepper Endréné, aki 1973 és 2014 között volt az Intézet főállású tudományos munkatársa, és aki ez idő alatt számtalan városi, megyei, országos közlekedésfejlesztés megalapozását irányította. A szolgáltatói kezdeményezésre végzett kutatásokat dr. Huba Péter, az egykori Szabolcs Volán forgalmi igazgatója ismertette, rávilágítva a vállalati kutatás nehézségeire, az egyéni ambíció jelentőségére, elsősorban a számítógépek általános elterjedését megelőző időszakban.

A panelbeszélgetés résztvevői (balról jobbra): Munkácsy András (moderátor, a szakosztály elnöke), dr. Huba Péter, dr. Zsirai István, Trepper Endréné, dr. Berényi János

A Szabolcs Volán és a KTI hosszú éveken át működött együtt Nyíregyháza és környéke közforgalmú közlekedésének folyamatos fejlesztésében – erre az együttműködésre minden érintett elismeréssel és nosztalgiával emlékezett vissza. Dr. Berényi János, a Közlekedésmenedzsment Osztály jelenleg is aktív tudományos tanácsadója (a KTE örökös tagja, az egykori Kőrös Volán és a Balaton Volán igazgatóságának tagja) a Volán-vállalatok igazgatósága által kezdeményezett kutatásokról szólt, különösen az európai uniós csatlakozások időszakáról, amely a társaságokat teljesen új feladatok elé állította.

Ezt dr. Zsirai István, aki példátlan módon tizenkilenc éven át vezette elnökként a Kunság Volán  igazgatóságát, azzal egészítette ki, hogy a vezetőségi egyéni megbízatás, szerepvállalás kiterjedt kapcsolatrendszert biztosított az intézeti kutatások kezdeményezéséhez, és ez számos projekt végrehajtására adott lehetőséget az elmúlt két évtizedben. A résztvevők kérdéseikkel, hozzászólásaikkal nemcsak elmélyítették az elhangzottakat, de új kutatási témajavaslatokat is megfogalmaztak, például a Budapest-környéki közforgalmú közlekedés viteldíjainak integrációja vagy az autóbuszokra érvényes sebességhatár felemelésének lehetősége kapcsán.

További hírek

A VOLÁN Egyesülés fotópályázata

2023. október 2.
A közösségi közlekedés fotós szemmel” címmel hirdetett fotópályázatot a VOLÁN Egyesülés. Három kategóriában várják  16.…