Bemutatkozás

A Közlekedésbiztonsági Kutatóközpont feladata a szakterületen zajló kutatások, projektek, technológiai fejlesztések figyelése, a kutatási projektek összehangolása, a kapcsolattartás és együttműködés a közlekedési ágazatban működő, illetve a közlekedési stratégiai tervezéssel és elemzéssel foglalkozó állami szervekkel, egyetemekkel, hazai és európai kutatóintézetekkel, szakmai, ipari és civil szervezetekkel.

A kutatóközpont ellátja a közúti közlekedés biztonságát szolgáló kutatási, fejlesztési szakmai feladatokat. Felveszi a közúti közlekedésbiztonsági alapadatokat, helyzetelemzést végez. Részt vesz a társadalmi szemléletformálásban és a közlekedésre felkészítésben bármely kor- és társadalmi csoport esetében, valamint a közlekedésbiztonsági szakemberek képzésével összefüggő feladatokban, azok módszertani megalapozásában.

Közlekedésbiztonsági folyamatok rövid és hosszú távú elemzése 

Tevékenységeink

  • Közlekedésbiztonsági stratégia-alkotásban való közreműködés
  • Közlekedésbiztonsági szakmai tájékoztatás
  • Közúti közlekedésbiztonsági alapadatok rendszeres felvétele, biztosítása
  • Rendszeres, országos közlekedésbiztonsági elemzések végzése
  • Együttműködés szakmai és civil szervezetekkel
  • A közúti közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó nemzetközi szervezetekben való képviselet
  • A közlekedésért felelős szakminisztérium szakmai háttértámogatása
  • Dr. Holló Péter Közlekedésbiztonsági Szakkollégium programsorozat
  • Óvodai Közlekedésre Nevelés

I. RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads (2018-2021)

A RADAR projekt 8 Duna-menti ország együttműködésével zajlott, melynek keretében olyan együttes megoldások fejlesztése volt a cél, melyek az adott terület nagy részét érintő közlekedésbiztonsági problémákra adnak kedvező megoldást, 4 tematikus területre koncentrálva. A 4 érintett tematikus terület a beruházási terv-javaslatok a döntéshozók számára, a védtelen közlekedők helyzetének javítása, a nem megfelelő sebességválasztás miatt kialakuló balesetek számának csökkentése, és az iskolák környezetében kialakuló balesetek számának csökkentése.

A projekt keretében 8 szervezet, 8 országban, 26 hónapon át valósított meg közúti közlekedésbiztonsági rendezvényeket a 15-24 éves korosztály számára. A projekt kiemelt célcsoportja a szakiskolákban vagy szakmunkásképző iskolákban tanuló diákok. A projekt módszertana a következőkre alapul: korosztály felőli megközelítés – a projekt fő üzeneteit általunk képzett, korosztálybeli fiatalok adják át; érzelmi know-how – tapasztalatokra és érzésekre való alapozás, ezekre történő reflektálás; szociális művészetek – az üzenet művészeti alkotásban történő kifejezése, aktív bevonás, művészeti alkotások készítése. A foglalkozások elsődleges célja nem csupán a közúti közlekedési balesetek ismertetése, hanem a diákok figyelmének felhívása arra, hogy a saját biztonságuk érdekében vigyázniuk kell magukra.

II. European Road Safety Tunes (2015-2017)

 

III. ROSEE – Road safety in South East European regions (2012-2014)

 

A ROSEE projekt fő célja a fő- és mellékútvonal hálózat közlekedésbiztonsági kezelésének fejlesztése volt, különös tekintettel azok tervezésére és működtetésére. A megcélzott fő területek a közlekedésbiztonsági szabályozás, törvénykezés és intézményi háttér kiértékelése; az általános közlekedésbiztonsági adatok és helyzet felmérése; a közlekedésbiztonsági audit és felülvizsgálat módszertanának áttekintése; a sebességmenedzsment témakörében kurzusok megvalósítása; továbbá a kis költségű közlekedésbiztonsági beavatkozások és beruházási javaslatok elkészítése volt. További kiemelt terület volt a közlekedők magatartásának vizsgálata, különösképpen az adott úthálózathoz köthető közlekedők véleményének kérdőíves felmérése és interjúk készítése, a ROSEE-ban megvalósuló mintaprojektekhez köthető szakmai kurzusok kidolgozása.

A projekt olyan – nemzetközi gyakorlatban széles körben alkalmazott, egységes – módszertant adott, amely a világszerte ismert EuroRAP folytatása, a Közép- és Kelet-Európai országokra. Egyrészt ún. veszélytérképet készít a baleseti és forgalmi adatok alapján, amely a közlekedők számára szemléletesen ábrázolja az egyes útvonalak baleseti kockázatát. Másrészt – és ez már egyértelműen hasznos és fontos valamennyi közútkezelő számára – olyan módszertant, tudományos alapot ad, amellyel meghatározhatók a közúthálózat legveszélyesebb részei.

IV. SENSoR – South East Neighbourhood Safe Routes (2012-2014)

V. SOL – Save Our Lives (2010-2013)

A projekt 12 mintarégiót támogatott a térség 8 országában annak érdekében, hogy fejlessze közlekedésbiztonsági szemléletüket a fenntartható közlekedés jegyében, és ezáltal csökkenjen a közúti közlekedési balesetek száma. A magyarországi mintarégió Győr városa volt. A projekt a résztvevő mintarégiókban megerősítette a közlekedésbiztonsági tevékenység irányítását, több szektor együttműködését annak érdekében, hogy közösen biztonságosabb és fenntarthatóbb közlekedési rendszert dolgozzanak ki és valósítsanak meg. A résztvevő mintarégiókat segítette, hogy jobb rálátással bírjanak a helyi közlekedésbiztonsági problémákra és meghatározzák szakmai fejlesztési igényeiket, továbbá „Train the trainer” elven alapuló közlekedésbiztonsági tréninganyagok kerültek kidolgozásra.

A Központ a szakminisztérium megbízásából 2020-ban, kifejezetten az önkormányzati kezelésű kijelölt gyalogos-átkelőhelyek biztonságának javítására webes felületű alkalmazást készített, amely lehetőséget nyújt az átkelőhelyek biztonsági és szolgáltatási szintjének komplex értékelésére. A rendszerben az átkelőhelyek adatai rögzíthetők előre definiált szempontok alapján, amelyek lefedik az átkelőhelyekkel kapcsolatos részletes paramétereket. A megfelelő kitöltéshez helyszíni vizsgálatok szükségesek, a kitöltést súgószövegek segítik. Az értékelés eredményeként 1-től 10-ig terjedő skálákon kapunk képet az átkelőhely összesített biztonsági, szolgáltatási szintjéről. A rendszer a minősítésen túl képes az átkelőhely biztonsági, szolgáltatási szintjének növelését célzó javaslatok automatikus nyújtására is.

további részletek: https://kti-peca.web.app/

VI. PECA – (PEdestrian Crossing Analyzer)

 

 

Kutatóink

Hamza Zsolt
mb. központvezető, osztályvezető, forgalombiztonsági osztály
Ötvös Viktória
osztályvezető
Kiss Csaba
osztályvezető
Cseffalvay Mária
vezető kutató
Hóz Erzsébet
vezető kutató, tudományos főmunkatárs
Dr. Pauer Gábor
szenior kutató, tudományos munkatárs
Krizsik Nóra
szenior kutató, tudományos segédmunkatárs
Barna Éva
szenior kutató
Szigeti Szilárd
junior kutató
Nagy Péter Dávid
junior kutató